Rødt kort til VK-regering

Nye tal, præsenteret på FN¿s klimakonference på Bali, placerer Danmark langt nede af listen i kampen for et bedre klima. Det er direkte rødt kort til regeringen klima- og energipolitik.

I disse dage løber FN¿s klimakonference af stabelen på den indonesiske ø Bali. Målet er at blive enige om en køreplan for verdens klima frem mod det stort anlagte klimatopmøde i København i 2009. Tallene, der blev præsenteret på klimakonferencen fra de to miljøorganisationer Germanwatch og Climate Action Watch, viser, at Danmark i 2008 vil indtage en pinlig 17. plads i kampen om at nedbringe CO2-udledninger. Vores svenske naboer indtager en fornem 1. plads i både 2007 og fremskrivningerne for 2008. Set i lyset af regeringens slappe klima- og energipolitik gennem de seneste seks år kan det ikke undre, at Danmark ikke længere er foregangsland, når det handler om klima og mil-jø. Det er simpelthen ikke godt nok! Dansk klima- og energipolitik har siden 2002 været intet mindre end en rigtig trist historie. Energi-forbruget i Danmark er steget fire år i træk og CO2-udledningerne stiger for første gang i 15 år. Specielt 2006 markerer kulminationen på den negative spiral med stigninger i både CO2-udledningerne og energiforbruget og et fald i andelen af vedvarende energi i den samlede energiforsyning! I Danmark forsøger Fogh og Hedegaard at nå vores klimaforpligtelser med kreative beregningsmetoder, store armbevægelser og køb af kvoter i udlandet. Ikke just en indsats som er værdig for et land, der bryster sig af at være vært for klimatopmødet i København i 2009. Socialdemokraterne har en klar vision for fremtidens klima og miljø. Vi vil forpligte Danmark til at nedbringe udslippet af CO2 med 40 pct. inden 2020, og vi vil sætte et ambitiøst mål om hvert år at opsætte 100 nye havvindmøller og 100 landvindmøller. Desuden vil vi sætte krav om, at energiforbruget i Danmark reduceres hvert år. Vi er nødt til at turde stille højere krav og være mere ambitiøse, når det handler om fremtidens klima. Det er aldeles afgørende at få store klimasyndere som USA og Kina med i en bindende klimaaftale. Men man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i glashus. En dansk 17. plads i kampen for verdens klima er ikke bare pinlig og utilfredsstillende. Det er simpelthen uacceptabelt for et land, hvis hovedstad om under to år skal lægge navn til Kyoto-protokollens afløser. Det er direkte rødt kort til regeringen klima- og energipolitik.