EMNER

Rødt projekt i Europa skræmmer

I Danmark har der været en vis EU-skepsis, siden vores medlemsskab blev en realitet i 1972. Det er måske endda mildt udtrykt.

Vi har nemlig gennem årene oplevet en direkte markant modstand mod, at Danmark skulle være en del af et integreret Europa. Den samlede venstrefløj inklusive SFog de folkelige græsrodsbevægelser, Folkebevægelsen mod EU og Junibevægelsen, har således i mange år gjort fælles front mod det danske engagement i EU. Langt ind i Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet var der i sin tid stærk modstand. Hertil kom modstanden fra den yderste højrefløj i form af Fremskridtspartiet - en anti EU-holdning, der i dag for en stor dels vedkommende lever videre i Dansk Folkeparti. Den direkte EU-modstand er efterhånden meget nedtonet. Der er en bred og voksende erkendelse af, at Danmarks plads i international sammenhæng naturligt er i EU. Således er både radikale og socialdemokrater i dag meget positive i forhold til EU. Eksempelvis har den tidligere ærkemodstander af dansk medlemsskab, Ritt Bjerregaard, sågar siddet som EU-kommissær (!). Som det sidste er selv SF blevet positive, og partiet anbefaler nu officielt, at danskerne stemmer ja til den nye EU-forfatning, når der i slutningen af september skal holdes folkeafstemning. Det kan således umiddelbart se ud, som om SF er vendt totalt og har slået en gevaldig politisk koldbøtte i sit syn på EU-samarbejdet. Fra en negativ og kritisk anti-holdning til en positiv og accepterende pro-holdning. Flere ledende politikere i de borgerlige partier har da også udtrykt glæde over hamskiftet i SF. Jeg tror nu, det er farligt at glæde sig for tidligt. Det europæiske projekt er nemlig noget helt andet set med SF-øjne, end det er set med borgerligt-liberale briller. SF kæmper for et socialistisk Europa og ser EU som en mulighed for at skabe et samlet rødt Europa som modvægt til verdens p.t. eneste supermagt, nemlig USA. Hvor USA for ikke-socialistiske europæere er og fortsat bør være en tæt allieret samarbejdspartner, så er USA for en del europæsiske socialister hovedfjenden - det gælder således de danske folkesocialister. Betragter man den nyere historie i Europa, der omfatter bl.a. to verdenskrige, hvor amerikanerne to gange redede Europa fra at forbløde i et gigantisk selvmord, forekommer venstrefløjens anti-amerikanisme uforståelig. Først og fremmest det transatlantiske samarbejde, der blev formaliseret i forsvarspagten NATO, har - bortset fra de ulykkelige begivenheder i det tidligere Jugoslavien, der fulgte i kølvandet på kommunismens fald - sikret fred i vores del af verden siden Anden Verdenskrigs afslutning. Det militære samarbejde i NATO kombineret med det stadigt tættere samarbejde mellem de gamle fjender i Europa har været en klar gevinst for fred og frihed på vores kontinent. Derfor vil det også være skræmmende, hvis drømmene om et rødt Europa som en modvægt til USA, nyder fremme. Sporene skræmmer unægteligt. Et Europa med stormagtsdrømme er ikke nogen god garant for en fortsættelse af den fred og frihed, vi har nydt siden 1945. Også truslen fra øst under den kolde krig blev holdt stangen takket være alliancen med USA, således at vi i det vestlige Europa under allieret og amerikansk beskyttelse bevarede vores frihed og selvstændighed. Fundamentale rettigheder, som brutalt blev trådt under fode af verdens dengang anden supermagt, det kommunistiske Sovjet. Vesteuropa og Østeuropa er igen godt på vej til at udgøre et samlet Europa. Styrken ved et udvidet EU ligger imidlertid ikke i, at man vil puste sig op til at være et modstykke til USA og gøre dem rangen som stormagt stridig. Styrken ligger i et tæt samarbejdende Europa i fortsat nær alliance med USA. Det transatlantiske samarbejde bør aldrig skippes. Nok anbefaler SF et ja til EU, men de gør det på helt andre og farligere præmisser end de øvrige ja-partier. Det er en vigtig og afgørende pointe, som det kan blive skæbnesvangert at overse.... Flemming Jansen, Østerled 5, Pandrup, er borgmester (V) i Pandrup Kommune. E-mail: seflja@pandrup.dk