Redningsvæsen

Røg i køkkenerne

Brandårsag i forretningsejendom i Søndergade uopklaret

FREDERIKSHAVN:Massevis af nye køkkener og køkkeninventar gik op i røg ved en brand i firmaet Skab Selv i Søndergade lørdag eftermiddag. Politiet fik alarmen lidt før kl. 14. Da brandvæsenet kom, stod fordøren ulåst. Indsatsleder René Bech, der bor i nærheden, undersøgte først, at der ikke opholdt sig mennesker hverken i den brændende forretning eller i den sammenbyggede naboejendom. Det gjorde der ikke. Brandvæsenet havde fire røgdykkere inden i bygningen, og i løbet af få minutter var ilden slukket, fortæller René Bech, men i lang tid efter vedblev der at vælte sort røg ud af bygningens døre og vinduespartier, som var blevet fjernet for at brandfolkene kunne komme ind. Alt er sodsværtet inde i butikken, men René Bech vurderer skaderne på selve bygningen som begrænsede. ISS Skadesservice begyndte allerede i går på oprydningen. Ved redaktionens slutning var det ikke lykkedes for politiet at få kontakt med ejeren af køkkenforretningen. Der er lager og værksted under butikken, men indsatslederen er sikker på, at branden er opstået i udstillingslokalet i stueetagen. Brandårsagen kan hverken politi eller brandvæsen sige noget om endnu, men politiets teknikske afdeling er underrettet. De tekniske undersøgelser bliver formentlig først gennemført i morgen.