Redningsvæsen

Røg i økologisk hus

Falck fra Støvring måtte natten til søndag en tur til Aarestrup, hvor en økologisk villa under opførelse var brudt i brand.

Huset skal bl.a. rumme en stor, muret masseovn der er opført midt i huset og bl.a. isoleret med træfiberplader. Ovnen skal fyres langsomt op og var netop efter 15 dage ved at være på fuldt blus. Parret i huset var gået i seng, da konen mente at kunne lugte røg. I første omgang afviste manden at kunne lugte noget, men da konen fastholdt, stod han op for at tjekke og kunne konstatere, at træfiberpladerne udviklede kraftig røg, og derfor blev beredskabet alarmeret. Der blev sendt røgdykkere ind i huset og de fjernede en del af den rygende isolering. Der var begyndende flammer, men ikke for alvor fare for regulær ildebrand. Brandfolkene rensede så godt de kunne ved ovnen og fjernede en del af isoleringen, men parret i huset må nok se i øjnene, at en del af ovnen skal brækkes ne digen og at der skal findes et andet isoleringsmateriale