EMNER

Røgfri fremtid

Ud af 86 nye boliger på Sæby Strand kan 20-24 af dem ligge i Danmarks første røgfrie lejlighedsopgange. Den nyhed glæder mig meget, for ligesom at rygeren har ret til at ryge i sit eget hjem, så bør ikke-rygere også have ret til at bo i en bolig, hvor de selv bestemmer. Forsøg viser, at ca. 10 pct. af tobakspartiklerne siver op til overboen.

Partiklerne indeholder kræftfremkaldende stoffer, og 200.000 mennesker oplever, at der siver tobaksrøg ind i deres lejlighed. 60 pct. af de studerende, og 39 pct. af dem, der bor i lejlighed, ville foretrække at bo i en røgfri boligblok viser ny undersøgelse. Derfor er der alt mulig grund til at sikre, at det voksende marked for røgfri boliger der vil blive i fremtiden bliver skabt. I SF vil vi arbejde for, at de almene boligselskaber opfører nye røgfri opgange eller boligkomplekser. Vi er ikke ude på at forbyde rygning i eksisterende private hjem. Der har rygerne ret til at ryge i fred. Men i nye boligopgange er det rigtig positivt, at nogle lejlighedsblokke bliver røgfri, mens dem der gerne vil ryge inden døre kan vælge en af de øvrige lejligheder. Så får ikke-rygerne og deres børn rettigheder til at være fri for tobakspartikler i deres eget hjem, ligesom rygerne har ret til at ryge i deres. Derfor vil vi arbejde for, at boliger, der skal renoveres bliver tætnet bedre, så færre tobakspartikler siver ind til naboerne. Vi skal have boliger til alle - til dem der gerne vil ryge, og til dem der gerne vil være fri for røg. Det er en menneskeret.

Forsiden