Røgfri sportshaller

En undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen viser, at der er bred opbakning til at skabe røgfri miljøer i sportshaller og klubhuse blandt brugerne. Fra 2003 til 2004 har mange haller og klubhuse indført restriktioner for, hvor der må ryges, og i 2004 er der færre, der oplever gener ved rygning de pågældende steder end i 2003. Undersøgelsen viser også, at over halvdelen af de besøgende i ikke-røgfri haller og klubber gerne vil have, at alle indendørs områder i hallen er røgfri, samt at der er stor opbakning til, at arrangementer for børn og unge skal foregå uden fare for at løbe igennem en røgsky.

Forsiden