EMNER

Røgslør og luftspejlinger

FORVIRRING? I en tid hvor den socialdemokratiske top har travlt med at dolke hinanden med mere eller mindre pyntede/fordrejede/selvforherligende beskrivelser af den virkelige verden, har de lokale partispidser travlt med at angribe ”fjenden”. Igennem længere tid har man uden selvkritik fremstillet partiets lokale folketingsmedlem, Bjarne Laustsen, Støvring, som den ensomme ulv, der rider rundt i fjendeland med skarpladt pistol og sikrer, at fjenderne retter til efter ulvens anvisninger. Senest har Laustsen ifølge Nordjyske været ”Kvik på aftrækkeren” i forhold til Claus Hjort Frederiksen, som fluks efter besøget ændrede lovgivningen i forbindelse med kriterierne for uddannelsesskift med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Efterfølgende påtages rollen som statsadministrationens selvbestaltede sendebud. Hvordan i alverden skulle Arbejdsformidlingen dog ellers finde ud af hvilke regler, der er gældende, hvis ikke ”lynbuddet” så beredvilligt og selvopofrende var parat med oplysningerne? Der er opgaver nok at tage fat på!!! Når en sådan historie kan have topprioritet i Nordjyske er jeg enig i Kirsten Pedersens vurdering: ”Og det er jo dejligt med en nordjysk avis, der ikke er i lommen på de borgerlige.” Ørkenridtet har åbenbart været så hårdt og slidsomt, at man begynder at se luftspejlinger! Hvem tror helt ærligt på, at Claus Hjort Frederiksen ændrer holdning alene på grund af en henvendelse fra Laustsen? - Jeg gør i hvert fald ikke! I øvrigt er den ensomme ulvs pistol ladt med løst krudt i form at en byge af spørgsmål til diverse ministre. Der forlyder ikke noget om, hvordan den ensomme ulv har opbakning til sine kommandoraids i den samlede socialdemokratiske folketingsgruppe - for vi har ikke end ikke set bare skyggen af konkrete socialdemokratiske tiltag/udspil eller forslag i forhold til Flådestation Frederikshavns fremtid og udvikling, og der var heller ingenting i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens udflytning! På et punkt er jeg særdeles enige med socialdemokraterne: Vi skal alle gøre en speciel indsats for at sikre, at byens interesser bliver belyst og varetaget. Gør vi det hver især og inden for egne rækker, så tror jeg, at vi sammen kommer længst i bestræbelserne for en positiv udvikling i vort område. Det gavner i hvert fald ikke, at tømme skraldespande i hovedet på hinanden!