EMNER

Røjdrup vil fortsat kæmpe for løsrivelse

To frontkæmpere har taget kontakt til nøglepolitikere i Folketinget

RØJDRUP:Som en af de to initiativtagere til en underskriftindsamling blandt beboerne i de 17 husstande i Røjdrup-området for et følgeskab med Hannerup østpå betegner Vilhelm Christiansen valgresultatet onsdag aften som både godt og skidt. - Det er godt, at et flertal af borgerne her nu har valgt Mariager Fjord Kommune. Men for os i Røjdrup er det skidt, hvis vi ikke får lov at gøre dem følgeskab, som vi ønsker, pointerer Vilhelm Christiansen efter at valgresultatet blev kendt i byrådssalen. Klar til fortsat kamp Indenrigsministeriet har tidligere afvist, atRøjdrup-borgerne også kunne stemme om fremtidig tilhørsforhold. Det har dog ikke fået hverken Vilhelm Christiansen eller makkeren Erik Aagaard til at opgive kampen for en løsrivelse fra Nørager Kommune. - I første omgang har vi dog holdt lav profil og ladet borgerne i Hannerup afvikle deres folkeafstemning, og vi er begge glade for den markante afgørelse. Vi har dog selv efter Indenrigsministeriets afslag haft kontakt med tidligere minister og opmand Thorkild Simonsen, forklarer Erik Aagaard og tilføjer: - Han bakker os op i vores holdning til, at grænsedragningen her i Røjdrup i lighed med Hannerup også burde justeres. Thorkild Simonsen har understreget for os, at skal der ske en justering til mere naturlige grænser, så er det nu. Ellers kan der nemt gå 30-40 år, inden muligheden igen er der. Kontakt til politikere Da opmand og tidligere minister Thorkild Simonsen ikke længere har mandat til at gøre noget politisk, har han i stedet givet de to frontkæmpere fra Røjdrup navne på nogle af de folketingsmedlemmer, der sidder i nøgleroller i forbindelse med kommunalreformen. - Det drejer sig om fem personer inklusiv Lars Løkke Rasmussen samt Birgitte Josefsen (V), der er valgt her i Himmerland. Hun har nu lovet os at tage politisk kontakt til indenrigsministeren straks her efter at afstemningsresutlatet for Hannerup-området er kendt for at påvirke ham i spørgsmålet om Røjdrup-områdets fremtid, understreger Erik Aagaard forhåbningsfuldt.