EMNER

Rønn Hornbech til Mariagerfjord

Integrationsministeren taler på Aa Mølle fredag aften

Birthe Rønn Hornbech besøger Mariagerfjord. Arkivfoto: Grete Dahl

Birthe Rønn Hornbech besøger Mariagerfjord. Arkivfoto: Grete Dahl

Integrations- og kirkeminister Birthe Rønn Hornbech deltager i et sommermøde hos Venstre i Mariagerfjord Kommune. Det sker fredag 1. august på Aa Mølle ved Hadsund. Aftenens emne er "Vort demokratiske fællesskab". Byrådsmedlem for Venstre i Mariagerfjord Jørgen Pon- toppidan giver en lokal vinkel på emnet. Birgitte Josefsen er ordstyrer, og alle er velkomne. - Som ansvarlig for to vigtige ministerier har Birthe Rønn Hornbech været nødt til at skære ned på mødeaktiviteterne rundt i landet, men hun svigter ikke et løfte, som hun for flere måneder siden gav mig, fortæller folketingsmedlem Birgitte Josefsen.