EMNER

Rønnerhavnen går i helt i fritids-fisk

FREDERIKSHAVN:Fritidsfiskerne arrangerer loppemarked lørdag 14. august på Rønnerhavnen. Det er loppemarked i en ny slags forstand, fordi lopperne selv skal medbringes af interesserede. Det vil sige, at hver enkelt husstand kan få sit helt eget stade, hvor de kan sælge ud af loftets og pulterrummenes rariteter. Staderne kan fås fra kl. 9 om morgenen. Rønnerhavnens eget harmonikaorkester Trækfuglene vil underholde, og man kan gætte på hvad den største torsk på Rønnerhavnen vejer – altså en ”rigtig torsk”, som vinderen kan få med hjem. En udvalgt gruppe af fritidsfiskerne vil fortælle og vise børnene hvordan man reparerer garn og ruser og hvordan fladfiskene fanges i garn og hvordan en ål fanges i en ruse. Derefter skal børnene se hvordan fiskene renses og bliver gjort klar til spisning. Formålet er at vise børnene den ældgamle tradition med garnfiskeri, og det er de ældre fritidsfiskere, der fortæller om fiskeriet ved Frederikshavn. De børn, som ikke bryder sig om at se en rødspætte få skåret hovedet af, kan i stedet få en køretur med hestevogn på Rønnerhavnen. - Vi ser frem til det sædvanlige gode besøg af frederikshavnerne og vore turister, Og vi regne rbestemnt med at vejrguderne vil tilsmile arrangementet med skyfri himmel og bagende sol, siger formanden for Fritidsfiskerne, Bruno Müller..