Hospitaler

Røntgenafdelingen er reddet

Fremtiden skal sikres for sygehuset i Dronninglund

Nu skal Dronninglund Sygehus fremtidssikres. Arkivfoto: Bent Jakobsen

Nu skal Dronninglund Sygehus fremtidssikres. Arkivfoto: Bent Jakobsen

- Røntgenfunktionen bliver foreløbigt i Brønderslev. Det samme gælder jordemoderkonsultationen. Håndkirurgien og tilstedeværelsesvagten fortsætter på Dronninglund Sygehus. - Det er en del af det budgetforlig i regionen, som SF er en del af. Det har ikke været nemt, men det er lykkedes, fortæller en glad Thomas Krog fra Brønderslev, medlem af regionsrådet for SF, og SF's spidskandidat til kommunalvalget. - Så langt så godt. Nu handler det om at sikre fremtiden, siger Thomas Krog. - I stedet for hvert år at kæmpe for ikke at miste noget, er tiden kommet til at udvikle og fremtidssikre Dronninglund Sygehus. - I modsætning til oplæggene fra regeringen, ser jeg nemlig også et behov for et stærkt lokalt medicinsk sygehus i fremtiden. I den sammenhæng er det et spændende budget 2010 regionen har lavet. - Der er puljer til udvikling af både det medicinske område generelt og til helt konkret oprettelse af stillestuer for døende patienter. - I Aalborg er der ofte overbelægning og pladsmangel. I den situation skal vi udnytte, at der på Dronninglund Sygehus er senge, der står tomme. Det er oplagt, at de tomme senge bruges til at mindske overbelægningen på medicinsk center i Aalborg. Det er oplagt, at mindst et par af sengene bruges som stillestuer, hvor der er en særlig pleje, ro og nærhed til både den døende patient og de pårørende. - Vi ved, at der i årene fremover kommer flere og flere ældre. Det betyder også flere ældre medicinske patienter, hvoraf det vigtigste for nogle er den rette pleje og omsorg til at stille og værdigt. Derfor er der fornuft og fremtid i at satse på udvidelse indenfor de to områder. Sådan en styrkelse af tilbuddet i Dronninglund er både til gavn for de lokale patienter og til gavn for området i form af arbejdspladser, slutter Thomas Krog.