Kystsikring

Rør - fup eller fakta?

Ja, så er der igen røre om de famøse rør på vore strande, som hr. Jacobsen påstår kan redde vores kyster for nedbrydning.

Det kan være temmelig svært, for ikke at sige komplet uforståeligt, for menigmand at se, hvad hele sagen drejer sig om, når der skal både professorer og andre personer fra de højere instanser, blandes ind i, om strandbredden nu har hævet sig to cm eller deromkring, for det må jo være noget i den størrelsesorden, man taler om, når så højt estimerede personer skal afgøre om rørene, som hr. Jacobsen påstår, har denne fænomenale virkning. Teorien går ud på, at rørene skal skaffe luft til eventuelle underliggende vandårer, der fører ud i havet, og derved sikre, at det havvand, som nu engang kommer ind med bølgernes kraft, hurtigt siver ned gennem sandet og efterlader det med bølgen indskyllede sand på stranden, som derved opbygges. Det er teorien, men hvordan ser det ud i praksis? Ja, det er netop det, man fra begge sider forsøger at be- eller modbevise. Man kunne jo bare spørge en ganske gemen strandvandrer, motionist eller lokale folk, der kender stranden og havets indflydelse på kystnedbrydningen, der har fundet sted i hundredvis af år. De kan ganske hurtigt, helt uden de store, meget kostbare og for almindelige mennesker uforståelige undersøgelser, konstatere strandenes tilstand. Man må lige være opmærksom på, at de sidste seks år har de fremherskende vinde været af østlig retning, og alle ved, at så vokser stranden udad, selv revlerne, som siden år 2000 har tildækket stengrunde, som har været kendt i over hundrede år. Her ved Skallerup Strand var der også nedsat en mængde rør. Af disse var der i 2005 kun få intakte, dvs. med hætter på, så de sandsynligvis fungerede efter teorien. En stor del deraf var imidlertid sand- eller stenfyldte og fungerede naturligvis ikke. I foråret 2005 blev der som nu en hel del skriverier og tv-indslag med hr. Jacobsen som forgrundsfigur, hvorefter de sandfyldte rør pludselig blev forsynet med nye hætter. Nå ja, så var de selvfølgelig suget tom for sand og sten, for at de skulle have lidt mere virkning end en massiv hegnspæl. For at konstatere, om det var tilfældet, blev en af de nye hætter afskruet, men ak, røret var lige så sandfyldt som før hætten blev påsat. Hvad kalder man den slags? Ja, det må være op til den enkelte at bedømme. Nå ja, det kan jo være, at der var sket en ”forglemmelse”, da netop dette ene rør ikke var blevet tømt.