Børnepasning

- Rør ikke ved åbningstiden

Vuggestue må ikke lukke tidligere

BRØNDERSLEV:Vuggestuen Himmelblå i Brønderslev får ikke lov til at skære i åbningstiderne. Børne- og kulturudvalget står fast på, at de nuværende åbningstider skal opretholdes. Der er i dag åbent fra klokken 6 til klokken 17 alle fem dage. Vuggestueleder Hanne Pedersen ønsker at lukke klokken 16.30 fra mandag til torsdag, mens der foreslåes lukket fredag klokken 16. Altså en ugentlig reduktion på tre timer. Forældrebestyrelsen har sagt god for forslaget. Men børne- og kulturudvalget kan ikke gå ind for det, da åbningstiden hele tiden afhænger af de aktuelle forældres behov. Og man vil således jævnligt opleve, at åbningstiderne skal ændres, afhængigt af disse behov. I maj 2000 blev vuggestuen bevilget fem timer ugentligt, og i den forbindelse blev åbningstiderne ændret fra klokken 6.30 til klokken 6. Pædagogisk konsulent Jens Chr. Platen har drøftet situationen omkring normering af vuggestuen. Efter at der er sket en nednormering i vuggestuen, er der sket en omstrukturering og omorganisering af hverdagen. Én af konsekvenserne er, at der kun er én medarbejder den første halve time og én medarbejder den sidste halve time af åbningstiden. Der er i vuggestuen bekymring for, om vikarbudgettet kan holde, da der er meget behov for at bruge vikar ved fravær i børnehaven, og det er ikke blevet mindre i og med, at der er færre ansatte. Børne- og kulturudvalget står fast på, at det er udvalget, der skal fastsætte vuggestuens åbningstid. Børne- og kulturudvalget lover at ville vurdere vuggestuens situation set i lyset af den samlede udvikling på pasningsområdet. Formand for børne- og kulturudvalget Lene Hansen (S), ser gerne, at alle institutioner får samme åbningstid. Det ønsker hun at tage op i forbindelse med budgetlægningen senere på året. - Det er ikke hensigtsmæssigt, at der er forskellige åbningstider, siger hun. Lene Hansen er klar over, at det vil koste en del, hvis alle institutioner skal holde åbent i samme periode. - Vi har løseligt regnet ud, at en halv time om dagen beløber sig til ca. 150.000 kr. på årsbasis, fortæller Lene Hansen. - Der er en del forældre, der giver udtryk for, at de har problemer med at hente børn inden for en institutions åbningstid.