Lokalpolitik

Rørbæk får ny status

RØRBÆK:Står det til teknik- og miljøudvalget, vil landsbyen Rørbæk i nær fremtid ændre status fra afgrænset landsby til lokalcenter. Baggrunden for ændringen er et ønske fra lokalpolitikerne side om at skabe de samme muligheder for byudvikling i Rørbæk, som Nørager, Haverslev og Ravnkilde har i kraft af lokalcenterstatus. - Vi har i år blandt andet haft problemer med at kunne give hjælpemiddelcentralen Zealand Care landzonetilladelse til at bygge et centrallager ved siden af Rørbæk-centret. Amtet var tæt på at forhindre byggeriet med henvisning til projektets omfanget i forhold til Rørbæks nuværende status som afgrænset landsby, påpeger Søren Munk (V), formand for udvalget. Det har først nu været muligt at foretage en statusændring, efter at retningslinjerne herfor er blevet blødt op i amtets regionplan, blandt andet nødvendig antal dagligvarebutikker i lokalcenter. Det er nu op til kommunalbestyrelsen af give statusændringen for Rørbæk den endelige blåstempling i byrådssalen tirsdag efter påske.