Roere blev på landjorden

Kraftig blæst tvang Hadsund Roklub inden døre ved sæsonstarten

HADSUND:I bragende solskinsvejr markerede Hadsund Roklub i går den officielle sæsonstart, men noget mod sædvanen kom ingen af de mange både ud at sejle på Mariager Fjord. Den kraftige vind piskede vandet til skum og umuliggjorde sejlads, og som et sikkert tegn på, at blæsten bragte kulde med fra nord, blev ingen hængende efter den traditionelle standerhejsning, og i stedet skyndte de godt 60 fremmødte sig inden for i klubhuset, hvor der var sørget for kaffe, brød og en lille en til halsen. Skulle nogen være i tvivl, så fremgik det af formand Knud Erik Jensens tale, at klubben absolut ikke har ligget på den lade side i vinterens løb. Bådene har fået en overhaling, klubhuset er blevet renoveret, blandt andet med en ny hoveddør, og i motionsrummet har man registreret 6645 kilometers roning på romaskinerne. - Der er formentlig tale om det dobbelte, for det er langt fra alle, der skriver deres roning ind på computeren, siger formanden, der i øvrigt overlod det til vinterens flittigste, den tidligere formand Mogens Christiansen med 806 tilbagelagte kilometer at hejse vimplen. Netop motionsrummet er emnet for sæsonens største indsats i klubben. Planen, der kun kan strande på fredningsmyndighedernes fortolkning af strandbeskyttelseslinjen, er at bygge højere rejsning på den store bådhal, hvor en ny 1. sal skal rumme motionscykler, romaskiner og vægttræning. Desuden skal det tilstødende kajakhus udvides, så man får bedre plads til bådene. - Det kommer i hvert fald til at koste over 200.000 kr., mener kaproningschef Anders Toft Christiansen. Det er blot fire år siden, man byggede kajakhuset, men siden har man investeret over en halv million kr. i nye og brugte både, hvilket giver et fingerpeg om den rivende udvikling, roklubben er inde i. Medlemstallet er dog ikke fulgt med. Det ligger støt omkring 220-230 ved sæsonstart, stiger i løbet af foråret, men dykker efterhånden igen. - Der er for stor gennemstrømning, vel en 40-50 stykker i løbet af sæsonen, siger Knud Erik Jensen, som vil gøre noget ved problemet, som en anden tidligere formand Carl Henrik Pedersen forklarer på denne måde: - Mange, der begynder i klubben, holder op, når de er færdige med instruktionen. De, der kender hinanden, finder hurtigt nogle at ro sammen med. Så hvis man som ny ikke er lidt pågående, så kommer man måske ikke ud at ro. Derfor indfører klubben styrmandsvagter, som får til opgave at støtte de nye og sørge for, at de kommer med på turene.