Rørfirmas utryghed ved kontorsilo forstummet

Danyard Pipe advarer om konsekvenser for havnens industriproduktion - og trækker i land

Frederikshavn 17. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: Rørfirmaet Danyard Pipe A/S var først ikke udelt begejstret for, at den tidligere DLG-silo på Frederikshavn Havn skulle omdannes til kontorer. Firmaet, der har til huse i flere bygninger for foden af siloen, var utryg ved, hvilke konsekvenser sammenblandingen af kontorfaciliteter med havnens industriproduktion kunne få, og det skrev firmaets administerende direktør Kim Krogh Kristensen til kommunen i et brev dateret 5. september. Men mandag nedtonede han over for NORDJYSKE kraftigt indsigelsen. - Den skal vi i sagens natur komme med. Men der bliver ingen problemer. Det er allerede clearet af med erhvervsparken, siger han. Den forståelse, der åbenbart i lyntempo er opnået på de indre linjer, bekræftes af erhvervsparkens direktør, Kaj Christiansen. - Vi forventer, at projektet kan realiseres inden for rammerne og uden at genere vores øvrige lejere, siger Kaj Christiansen og tilføjer: - Hverken erhvervsparken eller kommunen kan have interesse i, at den produktion, der er på havnen begrænses. Det er Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME), der har søgt kommunen om tilladelse til at ændre den gamle kornsilo til kontor- og uddannelsesformål. Det er også FME, der står som udlejer af de 2600 kvm. produktionslokaler samt en stor del af de udenomsfaciliteter, Danyard Pipe benytter sig af. Og for at gøre billedet fuldkomment, er FME's direktør Kaj Christiansen også medejer af Danyard Pipe, og har dermed indirekte været med til at gøre indsigelse mod sit eget siloprojekt. Fristen for kommentarer og indsigelser til kommunens debatoplæg om "havnen og byen" udløber i denne uge. I sin kommentar gjorde direktør Kim Krogh Kristensen opmærksom på, at han principielt ikke har noget imod de påtænkte kontorfaciliteter, hvis de ikke ødelægger de nuværende aktiviteter. - Danyard Pipe bruger en stor del af området omkring silo-bygningen, og vi vil være de første, der bliver berørt, hvis der opstår problemer med accept af et "beskidt" fag som produktion af rør-systemer, påpegede han. - En reduktion i vores udendørs fysiske udfoldelsesmulighed vil skabe øgede logistik-omkostninger og dermed en reduktion i vores konkurrencekraft, lød det yderligere fra Kim Krogh Kristensen, der også pegede på, at krav til firmaet om mindre støj eksempelvis ikke vil kunne opfyldes. Danyard Pipe har siden starten for to og et halvt år siden haft stigende aktivitet og beskæftiger i dag cirka 24 ansatte samt holder fire-fem underleverandør-medarbejdere i arbejde. Af det debatoplæg, kommunen har udarbejdet for siloen forud for den egentlige planprocedure, fremgår, at det 10-etagers kontorprojekt kræver anlæg af ca. 200 parkeringspladser, og at der etableres et friareal svarende til 10 pct. af siloens etageareal på 11.500 kvm. - Men der er plads nok til det hele, beroliger nu Kaj Christiansen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...