Kystsikring

Rørmetoden er stadig en trossag

Ingen garanti for et klart svar fra forsøget med drænrør ved Hvide Sande.

Trafikudvalget besøgte også Lønstrup, hvor beboerne ikke tror på Poul Jakobsens metode. Lønstrup Fiskeriforening fik foretræde for Trafikudvalget og gjorde det helt klart, at man ikke ønsker den eksisterende kystsikring ved Lønstrup erstattet af drænrør.FOTO: HANS RAVN

Trafikudvalget besøgte også Lønstrup, hvor beboerne ikke tror på Poul Jakobsens metode. Lønstrup Fiskeriforening fik foretræde for Trafikudvalget og gjorde det helt klart, at man ikke ønsker den eksisterende kystsikring ved Lønstrup erstattet af drænrør.FOTO: HANS RAVN

Om drænrør i stranden kan beskytte Vestkysten mod Vesterhavets grådige bølger er en trossag - og det bliver det måske ved med at være, selv om der lige nu kører et officielt treårigt forsøg ved Hvide Sande. Manden med rørene - Poul Jakobsen fra Skagen Innovations Center - mener, at han har bevist indtil flere gange, at drænrørene virker og gør smalle strande brede og lækre. - Vi har opbygget stranden ved Skodbjerge syd for Hvide Sande med 500.000 kubikmeter sand. Der er ikke længere behov for sandfodring, bekendtgjorde Poul Jakobsen i går, da Folketingets Trafikudvalg besøgte den jyske vestkyst for at se på kystsikringsmetoder, herunder ikke mindst forsøget med drænrør syd for Hvide Sande. Ingen konklusioner Transportminister Flemming Hansen (K) deltog i besøget ved Hvide Sande, men hverken han eller Trafikudvalgets formand ville efter besøget sige, om de tror på Poul Jakobsen og hans rør. - Vi kan ikke drage nogen konklusioner endnu. Vi afventer evalueringen af forsøgene ved Hvide Sande om et år eller halvandet, siger Flemming Damgaard Larsen (V), formand for Trafikudvalget. Studieturen til Vestkysten skete som et led i Folketingets 2. behandling af et beslutningsforslag for en ny lov om kystsikring. En lov, der skal forbyde høfder, bølgebrydere og andre installationer ved kysten og i stedet indføre mere miljøvenlige kystsikringsmetoder. - Jeg ved ikke hvornår beslutningsforslaget kan vedtages, men det skal afvente evalueringen, siger Flemming Damgaard Larsen. Forsøget ved Hvide Sande er lagt i hænderne på to af landets førende eksperter i kystteknik. Den ene er professor Hans F. Burcharth. - Vi har jo haft et femårigt forsøg ved Skagen Klitplantage og et treårigt forsøg ved Skallerup, der ikke tilstrækkeligt klart viste effekten. Det er derfor vi nu er ude i et nyt forsøg, forklarer Hans F. Burcharth. Ingen forklaring - Personligt savner jeg en forklaring på, hvorfor rørene skulle virke. Altså at man kunne sige, at når vi sætter rørene i stranden, betyder det sådan og sådan, og så sker der det og det. Men en sådan ”naturlig forklaring” kan man ikke give på drænrørenes eventuelle effekt. - Derfor kan vi kun være sikre på, om rørene virker ved at måle over en lang årrække - tre år er absolut minimum. Efter tre år har vi nok kun et måske, beklager Hans F. Burcharth. Han bekræfter, at stranden syd for Hvide Sande er vokset betydeligt efter at drænrørene blev sat i for to år siden. - Nogen steder med rør kom der et sandtillæg relativt hurtigt efter, at vi satte rørene i - men det gjorde der også på en strækning uden rør, siger professoren. lone.beck@nordjyske.dk