EMNER

Rohde som Superman?

På det seneste har man i flere medier kunne følge Venstres Jens Rohde udlægge sin helt egen version af den seneste plenarforsamling i Europaparlamentet.

Her er han helten, der som en anden Superman får sikret, at Danmark ikke får kritik af parlamentet for dets udvisninger af 23 romaer. Rohde glemmer dog helt at nævne, at den socialdemokratiske gruppes resolutionsudkast slet ikke indeholdt denne kritik, og at han måtte tage langt de største kampe med sin egen liberale gruppe. Men nok om det, det er jo Rohdes egen virkelighedsopfattelse og slet ikke så politisk interessant, som den virkelighed de cirka 11 millioner romaer i Europa lever i. For os socialdemokrater er det centrale, at vi nu kommer i arbejdstøjet og forsøger at formulere en europæisk strategi til løsning af romaernes problemer. I langt de fleste europæiske lande er der gennem årtier gjort en indsats for at integrere romaerne bedre i samfundet. Det har dog ikke været tilfældet i nogle af EUs nye medlemslande, hvor romaerne lever i dyb fattigdom og dagligt udsættes for diskrimination. Derfor flakker flere hundredetusinder rumænske romaer rundt i Europa, hvor de på må og få slår sig ned i lejre. En fuldstændig uholdbar situation. Børn i Europa skal gå i skole og ikke rende rundt og tigge i gaderne. Og voksne skal have et arbejde de kan leve af. Derfor har vi brug for en langsigtet og europæisk plan for integration af romaerne. En plan, der tilfører midler til uddannelse, sundhed og fattigdomsbekæmpelse. EU må også stille krav til de nye medlemslande om, at de allerede afsatte EU-midler til integration af romaerne bruges efter hensigten. Samtidig vil jeg gerne gøre det krystalklart for enhver, at vi socialdemokrater selvfølgelig ikke accepterer kriminalitet. Det er rigtigt at udvise kriminelle, så længe EUs traktater vel og mærke overholdes. Slutteligt blot et spinkelt håb om, at Rohde ville begynde at bekymre sig mere om romaernes virkelighed end hans egen superhelteillusion af en virkelighed.