Nørager

Rokade i pensionistsamvirke

REBILD:Der er sket et formandskifte i pensionistsamvirke i Rebild kommune. Formændene for samtlige pensionistforeninger i Rebild Kommune har netop været samlet hos formand Jens Baade i Rørbæk for at orienterer hinanden om de forskellige foreningernes arbejder. Ny formand på orienteringsmødet blev Søren B. Pedersen, Nørager, og kasserer Jens Baade, Rørbæk.