Rold-planer om medborgerhus

Kommunen ser positivt på ønske om at bruge byjord til formålet

Lokalpolitik 26. september 2002 08:00

ROLD: Arden Kommune ser positivt på lokale planer i Rold om at opføre et lille medborgerhus på den kommunale byjord - kaldet Fløjen. Eneste betingelse er, at bylauget står for vedligeholdelse af arealet i en radius på fem meter fra huset. Foreløbig anbefaler udvalget for teknik og miljø, at brugsretten til de 3425 kvadratmeter byjord i en 30-årig periode overdrages til Rold Bylaug, der selv kalder ideen for Projekt Bjælkehus. Om en sådan træhytte på 51 kvadratmeter er der nemlig tale. Bjælkehuset skal blandt andet rumme samlingslokale, handicaptoilet og køkken. Huset kommer hverken i berøring med regnvandsbassin eller spildevandsledninger på den kommunale byjord. Huset skal placeres øst for regnvandsbassinet. - I udvalget synes vi vældig godt om forslaget og håber, at de får noget ud af deres anstrengelser. Huset kommer jo til at ligge vældig fint i byen, roser udvalgsformand Elav Pinstrup (V). Byggetilladelse med tilhørende 30 års brugsret skal konfirmeres af økonomiudvalg og byråd. Samlesæt - Tanken er at købe bjælkehytten som samlesæt og selv klare den øvrige del af arbejdet, så vi får et godt samlingssted for borgerne, fortæller Arne Nielsen fra Rold Bylaug. Borgerne benytter i dag fløjen til et slag petanque, mens blandt andre dagplejens børn har stor fornøjelse af den lille legeplads. Men med et overdækket bjælkehus udvides Fløjens anvendelsesmulighederne ganske betydeligt. - Rold har intet samlingssted som sådan. Vi har lov at bruge graverhuset som mødested, når De Glade Vandrere skal på tur, og det er vi glade for, men lokalet har sine begrænsninger. I mandags mødte der 21 mennesker op, og så kan vi dårligt være der. Med et egentligt samlingssted i byen får vi et lokale, hvor unge kan mødes, hvor ældre kan dyrke stolegymnastik, og hvor byens borgere i øvrigt kan samles til sangaftener og lignende, forestiller Arne Nielsen sig. Skal søge fonde Rold Bylaug har tidligere fået bevilget 15.000 kroner af Landsbyrådet til forundersøgelser, men de penge rækker i sagens natur ikke til at rejse et bjælkehus. Alene til køb af bjælkehytte som samlesæt skal bylauget i følge et tilbud lægge 162.000 kroner på bordet, hvortil kommer anskaffelse af inventar. Med byggetilladelsen i hus skal man derefter i gang med at søge fondsmidler - herunder EUs Leader Plus midler. Størrelsen af støtte herfra knytter sig blandt andet til, hvor meget man selv kan skaffe. Derfor forventer Rold Bylaug tidligst at være repræsenteret i ansøgerbunken, når den skal vendes 15. maj 2003. - Det er ikke realistisk at tro, at vi har samlet ret meget sammen til november, så derfor vil vi vente til maj med at søge, bemærker Arne Nielsen. Lykkes det at sikre sig økonomisk gunst, kan Rold Bylaug måske sætte Projekt Bjælkehus på byggekurs næste sommer og sikre borgerne i Rold eget medborgerhus i løbet af 2003.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...