Rold Skov bød velkommen til rytterfolket

18 kilometer ridespor indviet med jagthorn og snoreklip

SKØRPING:Godt 60 ryttere og en halv snes hestevogne benyttede sig af muligheden for som de første at ride og køre ad en nyetableret rute gennem et af Danmarks smukkeste naturområder, da et såkaldt ridespor i Rold Skov i går blev indviet. Skoven bød sig til fra sin smukkeste side med solskin og kun fredsommeligt udseende vatklumper på himlen. Så selv om kulden var mærkbar, hvilede der en forventningsfuld stemning over selskabet, mens en række korte taler dannede optakt til skovturen. Blandt talerne var repræsentanter for Dansk Rideforbund, Dansk Islandshesteforening, Friluftsrådet og firmaet Naturturist, der samarbejder om at etablere i alt ni ridespor i Himmerland over de næste to år. Det første blev altså indviet i går, og ryttere og vognfolk måtte finde sig i at lytte til kraftige formaninger om at holde sig på dydens smalle sti. Det er nemlig ikke ganske uden problemer at invitere rytterne inden for, men Buderupholm Statsskovdistrikt håber, at det nye ridespor kan bane vejen for en større forståelse mellem skovens brugere. - Det er jo ikke nyt, at man kan færdes i statsskoven til hest. Det nye er, at vi forener kræfterne med rideforeningerne om at skabe en god rideskik. Jeg håber, at vi ved at få rytterne i tale kan få dem til at følge nogle regler, så de stille skovgæster, som er vores kernekunder i butikken, ikke opfatter dem som truende og forstyrrende, siger skovrider Uffe Laursen. Han glædede sig desuden i sin tale over, at det er lykkedes at undgå flere skilte ved at udarbejde stikort og folder til rytterne. - Jeg er bange for, at flere skilte kunne være med til at optrappe krigsførelsen, forklarer han. For rytterne ligger gevinsten i, at de har fået friere adgang til skoven. Der er blandt andet sat låger i flere hegn, så de alt i alt har fået 18 kilometer sammenhængende stier at færdes ad. Netop sammenhængen fik denne kommentar fra Henrik Christensen, formand for Skørping Kommunes teknik og miljøudvalg: - Vi har i årevis forsøgt at skabe et sammenhængende stisystem, og nu ser det altså ud til, at det bliver hestefolket, der løser det problem, roste han. Han kunne selv indkassere ros for, at kommunen har bidraget med kontakt til private lodsejere og i øvrigt stiller sine parkeringspladser til rådighed for de hestetrailere, der ventes til området. Turistchef Bodil Christensen glædede sig over en "ny spændende vinkel" på turismen i området: - Nu er det ikke vores største målgruppe. Jeg har i hvert fald ikke erfaring for, at mange tager deres hest med på ferie, men hvem ved? Spørgsmålet besvares af Randi Stub Petersen, der sidder med i arbejdsgruppen bag det, som skal blive til et sammenhængende system af ni rideruter i Himmerland. - Rideferie er specielt udbredt blandt islandshestefolket, og tendensen er, at der bliver færre og færre muligheder, i og med at flere og flere skove opkøbes af byfolk. De er jo vant til ligusterhække og lukker derfor skoven for andre, forklarer hun. Rold Skov er derimod åben, og efter at Uffe Laursen havde klippet snoren ledsaget af et trut i jagthornet, gik turen ud i det grønne. Forude ventede blandt andet tilbuddet om "rytterens natmad", som blev serveret ved bålpladsen tæt ved Troldeskoven. Den bestod af et stykke flûte med salat, røget hestekød og, som Randi Petersen udtrykte det, sennep "til at tage smagen". På hjemmesiden www.ridesporhimmerland.dk kan man hente kort over både ride- og køresporet og få en vejledning i takt og tone for ryttere. På www.islandshest.dk findes en udførlig beskrivelse af ruten, der har titlen "Rold Skov - vandmiljøer og gravhøje".