EMNER

Roldvej får vejbelysningen tilbage

} LYS: Aars Kommune finder nu pungen frem for igen at sikre vejbelysning til en håndfuld huse på Roldvej ved indkørslen til Aars. Masterne væltede under stormen 8. januar. Siden har Aars Kommune drøftet økonomi med amtet, der ejer Roldvej. Amtet har dog afvist at bidrage til genetableringen af masterne ved rundkørslen. Teknisk udvalg finder det imidlertid af trafiksikkerhedsmæssige årsager vigtigt at få lyset tilbage på strækningen. - Nu søger vi en tillægsbevilling på 105.000 kroner til at erstatte det ødelagtevejbelysningsanlæg, oplyser teknisk udvalgs formand Bjarne Jensen (UP).