Demens

Rollatorfascismen og den morsomme Alzheimer

Kirsten og Isabella har som debattører i NORDJYSKE beskrevet byrådets manglende åndsevner.

En så generel vurdering kan man kun forholde sig afventende til. Værre bliver det, når diskussionen bliver personlig, og der opstår en hidsig diskussion om min egen intellektuelle formåen set i forhold til alderen. Jeg har konstateret et læserbrev for og et læserbrev imod en negativ vurdering. Det var trods alt bedre end forventet, specielt da Isabella har trukket lidt i nødbremsen og gjort opmærksom på, at det måske ikke var ment helt så personligt. Lad det nu ligge. Lidt mere alvorligt er det, at Isabella vil have valgretten aflyst for alle + 65-årige, fordi de får folkepension, og derfor ikke kan tilkomme løn for det offentlige hverv, de måske bliver valgt til. Der er adskillige argumenter mod dette rollatorfascistiske forslag. Et af de mere ukendte er kravet om, at medlemmer af kommunale råd er forpligtet til at modtage de (fyrstelige) honorarer, som loven foreskriver. Hertil kommer de 12.000 rasende 65+-vælgere, der bliver nægtet adgang til et fuldgyldigt valg. Jeg ved ikke hvilken klasse, Isabella går i, men hun skulle nok have diskuteret forslaget lidt grundigere med sin samfundsfagslærer. Kirsten Nielsen byder på et indlæg på vegne af Motellets personale. Hun røber uventet et nedladende syn på ældre mennesker og deres dagligdag ved at sammenligne politikernes reaktioner med Parkinsons og Alzheimers sygdomme. Jeg kan fortælle Kirsten Nielsen, at der absolut intet morsomt er ved Alzheimers sygdom. Jeg ved det. I dens kølvand er kun tårer og raseri. Så spar mig for dumme vittigheder om tragiske skæbner. Jeg har også svært ved at se, at det skulle være en kvalitet for Motellet, at der døde 70 gæster sidste år. Jeg tvivler på tallene, men jeg har den opfattelse, at så er formålet med Motellet slet ikke som beskrevet. Motellet er ikke et hospice, men et sted, hvor borgere har ventet på pladser til permanent pleje. Det fremgår alene af indretningen af Motellet. Vi har nogle få fysisk uegnede plejecentre. Motellet ville være et af dem. Jeg har kun været formand for ældreområdet i ¾ år, men jeg har allerede bemærket mig, hvor de findes, og har fremlagt forslag til nyt byggeri i Hjørring. Demografikurven viser, at antallet af gamle vil stige voldsomt i de kommende år. For nogenlunde at opretholde serviceniveauet, er det nødvendigt at tænke rationelt. Ældreområdet har desværre ikke den store offentlige bevågenhed - i hvert fald kun i sentimentale øjeblikke. Jeg vil gerne diskutere gode arbejdspladser, men jeg vil ikke diskutere på det grundlag, at vi skulle opretholde stillinger for stillingernes skyld. Vi har et godt fagligt system, som sikrer den enkelte ansattes retssikkerhed. De faglige organisationer er gode medspillere for de ansatte og den kommunale arbejdsgiver i de konkrete situationer - og vi har en nogenlunde dækning for tabt arbejdsfortjeneste og en god arbejdsanvisning. Der bliver stillinger nok i ældreplejen i de kommende år. Den beskrivelse, som Kirsten Nielsen giver af den enkelte og arbejdspladsen, er derfor nedvurderende og uegnet til at sikre de gode arbejdspladser. I denne sparerunde er der ingen onde og ingen gode, selv om et enkelt medlem i byrådet tror det. Vi er anbragt i en fastlåst situation, hvor manglen på penge og likviditet kan betyde kommunal fallit og dermed en service i frit fald på alle områder, hvis vi ikke er omhyggelige. Når gongongen lyder, og politik og selvstyre på ny bliver en del af den kommunale hverdag, så er det tid at stille de rigtige spørgsmål.