Aalborg

Rollemodel i mandsverden

Professor Karen G. Welinder - har modtaget ingeniørforeningens Agnes & Betzy-pris.

Professor Karen G. Welinder - har modtaget ingeniørforeningens Agnes & Betzy-pris.

{ Hun er en kvindelig rollemodel i en mandsdomineret ingeniørverden og kan prale med at have flere kvindelige studerende end mandlige på civilingeniøruddannelsen inden for så tungt et område som bioteknologi. Også kvindelige phd.ere er i overtal på hendes institut. Professor Karen G. Welinder, Aalborg Universitet, har modtaget Ingeniørforeningens Agnes & Betzy-pris. Prisen er indstiftet i 1997 - 100-året for at Danmarks to første kvindelige ingeniører, Agnes Nielsen og Betzy Meyer, dimitterede fra Polyteknisk Læreanstalt. Begrundelsen for i år at vælge Karen G. Welinder er, at kvinder i den teknisk-naturvidenskabelige forskningsverden er en mangelvare, og at der er hårdt brug for, at universiteterne og ingeniørhøjskolerne gør en særlig indsats for at tiltrække og fastholde kvindelige studerende. På det punkt har Institut for Kemi, Miljø og Miljøteknologi på Aalborg Universitet lagt sig i overhalingsbanen sammenlignet med lignende institutter herhjemme. Karen G Welinder har været professor på instituttet i 10 år. Karen G. Welinder har selv en lang forskerkarriere bag sig inden for bioteknologi med en række betydelige videnskabelige landvindinger. Hun har siddet i flere forskningsråd - deriblandt Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd - samt i udvalg og arbejdsgrupper på både nationalt og internationalt plan. Agnes & Betzy-prisen blev første gang delt ud i 1998. Sidste år gik den til en mand. Årets prismodtager får blandt andet et rejselegat på 25.000 kroner.