Binderup

Rollerne på plads

WILLESTRUP:Størstedelen af rollerne i årets Willestrup Spil er besatte, men der er endnu enkelte frie. Årets roller og skuespillere er: Provsten og Oberst Rosenørn: Per Kingo, Pludder-Karen: Camilla Garde, Vand Pi Christian: Thorbjørn Stúrup, Lasse: Kris Bay Nielsen, Jørgine: Mette Møller, Tilde: Pia Møller Stodderkongen Søren Snøvl: Helge Jørgensen, Moppen: Karna Frandsen, Stinne: Inge Krogh Meyer, Sidsel Smeds: Marianne Moutsen, Mett"Mari`: Oda Olesen, Kropige: Camilla Garde, Anton Jensen: Jonas Bilstrup. Prokurator Schmidt: Jacob Kramer-Jacobsen, Herredsfogeden: Arne Simonsen, Herredsfogedefruen: Charlotte Thomsen, Herredsfuldmægtigen: Klaus Andersen, Notar Olsen: Brian Børgesen, Meta: Louise Kostending, Pastor Friis: Karsten Hviid, Fru Friis: Mette Olsen. Jernstøber Petersen: Mogens Hedegaard, Jernstøber Madammen: Ketty Lindstrøm/Maria Ohrt-Nissen, Tove: Sidse Overgaard,Inger: Anne Tougaard, Grethe: Mette Møller, Højskoleforstanderinde: Jonna Stürup, Helmuth Badutsky: Dorte Christoffersen. Dansepiger: Gro Nielsen, Else Binderup og Ann Møller, Overdommer: Jonas Bilstrup, Underdommere: Kris Bay-Nielsen og Dorte Christoffersen, Kvindeleder: Karna Frandsen, Røde kvinder: Mette Agersko, Oda Olesen og Louise Kostending, Hermann Bang: Charlotte Thomsen, Jens Jensen Bælum og Levende Talerstol: Torben Jørgensen.

Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk