Lokalpolitik

Rom blev ikke drukket på én dag

Borgmester afviser kritik

LØKKEN: - Den kommer nok. Men Rom blev ikke drukket på én dag, siger borgmester Knud Rødbro om Løkken-Vrå Kommunes manglende turistpolitik. - Vi har heller ikke en decideret erhvervspolitik, tilføjer Knud Rødbro. Han understreger dog, at der står en del i kommuneplanen om, hvordan kommunalbestyrelsen ønsker at turismen skal udvikle sig. Det overordnede mål lyder: "På basis af en helhedsorienteret opfattelse af kystområdets natur- og kulturarv, og med respekt for stedets og lokalområdernes bæreevne, skal der skabes mulighed for at styrke og videreudvikle turismen ikke blot i kystområdet, men over hele kommunen". I kommuneplanen står der i øvrigt også at, der med udgangspunkt i målsætningen skal udarbejdes en samlet turistplan, og der skal fastlægges rammer, der giver Løkken mulighed for at blive en ferieby af internationalt format, hvor hovedvægten lægges på kvalitet og helårsturisme. Økonomiudvalget har besluttet at oprette et bevillingsnævn og er i øjeblikket ved at drøfte en bevillingspolitik, der skal sikre, at der i fremtiden ikke gives flere alkoholbevillinger end Løkken kan holde til. Spøgsmålet om en egentlig turismepolitik er også blevet drøftet, men der er ikke truffet nogen beslutning. - Vi vil have nogle indspark fra Løkken Turistforening, inden vi vedtager en officiel turistpolitik, siger Knud Rødbro. - Kommunalbestyrelsen er 100 procent enig om, at vi ønsker en roliggørelse af Løkken, men over en periode, så vi ikke trækker tæppet væk under nogen. Vi har af samme grund givet campingpladserne i midtbyen mulighed for at sælge til andet formål, og det er jo allerede sket med to at pladserne i byen, påpeger borgmesteren. Han afviser, at nogle politikere i kommunalbestyrelsen (læs: Kim Bach) plejer private interesser. - Jeg synes, at Kim Bach har en meget nuanceret holdning til tingene. Det kan ikke kun være lønmodtagere, der kan deltage i politik. Hvis Kim ikke må deltage i diskussionen om turisme, kan jeg heller ikke deltage i diskussionen om noget som helst ude i det åbne land, siger Knud Rødbro, der er landmand. fyt

Forsiden