Romdrup vandværk gav 11.000 kroner i overskud

ROMDRUP:Formanden for Romdrup Vandværk Jan Koch Nielsen kunne i sin beretning på den årlige generalforsamling i sognegården fortælle, at en trykt folder med orientering 2005 netop er blev omdelt til interessenterne. - Vi har ikke haft større reparationer i 2004, men iltningsanlæg er sat på vandværket, og vi regner med at kunne fortsætte vandværksdriften som nu i hvert fald i en årrække, fortsatte formanden, der ligeledes kunne berette, at nitratindholdet i vandet er godt 30 mg/l nu ser det stabilt ud (grænseværdien er 50 mg/l) og at værkets vandforbrug har været konstant med 8.452 m3 oppumpet og 7.914 m3 efter forbrugsmålere i 2004. Formanden sluttede sin beretning med at fortælle, at Romdrup vandværks hjemmeside romdrupvand.dk er blevet dannet i 2004. Kassereren fremlagde herefter de reviderede regnskaber, der viste et overskud på 11.000 kr. Man havde brugt 60.000 kr. på Iltningsanlæg og pumpe, og aktiveret de sidste 25.000 kr. af vore tidligere hensættelser. Under valg til bestyrelse var blev Søren Kaarup Jensen og Martin Nedergaard valgt til bestyrelsen. Under punktet valg af interne revisorer blev Bent Morvang Jensen genvalgt og Søren Ozimek nyvalgt, mens Kjeld Christensen blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.