EMNER

Ros for indsats i landsby

ROS:Ros til den halve snes arbejdere, som i ugevis i sol, vind og regn har knoklet i Korup. Den "halve" landsbys fortov har været gravet op - efterfulgt af roderi og arbejde med nedlægning af kabler til høj- og lavspænding, kabler til ny gadebelysning og til en forberedelse af lysledere. De dygtige arbejdere har udvist flair for kontakt med beboerne i Korup, har vist stort hensyn , og jeg vil rose dem og deres firma for arbejdet. Trist er det blot at konstatere, at deres job er blevet generet af de fartgale bilister, der - trods fire vejbump - stadig drøner gennem landsbyen.