Ros med måde

Hvis man som forældre vil give sine børn selvværd, så drop rosen eller brug den med omtanke

MAN KAN IKKE give sine børn selvværd. Det er noget, de selv udvikler i samspil med deres omgivelser. Det er et af de grundlæggende budskaber i psykolog Dan Svarres bog “Glade børn med højt selvværd”. Dan Svarre skelner mellem begreberne selvværd og selvtillid, som ofte bruges i flæng. Selvtillid, mener han, knytter sig til vores færdigheder, hvor man kan øve sig og blive dygtig til noget, hvorimod selvværd hænger sammen med, hvem vi er, og de egenskaber vi er født med. Selvværd er, når man er tro mod sig selv, og kan lide den person, man er, på godt og ondt. Men øget selvtillid fører ikke automatisk til selvværd, mener Dan Svarre. Forfatteren fortæller ud fra en række eksempler, hvordan man som forældre i bedste mening roser sine børn for at give dem selvværd, men bogen prøver at vise en anden vej. Dan Svarre beskriver en situation, hvor en fem-årig datter kommer hjem med en tegning til sin mor. Hun har glædet sig til at give hende den. Moderen roser tegningen, og så sker der ikke mere. Forfatteren mener, at moderen i stedet skulle have bekræftet og accepteret sin datter ved at sige tak og derefter spørge ind til, hvad tegningen forestiller, om den var sjov at lave, eller hvordan hun har gjort. Det vil være med til, at barnet føler sig ligeværdig, hvilket er grundlaget for, at barnet kan udvikle selvværd. Hvis man som forældre roser pr. automatik, vil barnet miste tilliden til, hvornår man egentligt mener, at det er noget særligt, det har præsteret, og barnet vil igen og igen hige efter mere ros for at blive bekræftet. Hvis man bliver bedømt godt, kan man også blive bedømt dårligt. Derfor vil barnet ubevidst hele tiden skulle anstrenge sig for at opnå og mærke andres anerkendelse. En anstrengende proces, som hindrer barnet i at danne en indre accept. Dan Svarre går så langt som til at sige, at man helt skal droppe rosen, da den ikke er umagen værd. Ole Michael Spaten, adjunkt i psykologi på Aalborg Universitet er enig i, at man som forældre skal passe på den traditionelle ros, hvor barnet får at vide, det er dygtigt. - Både følelser, tanke- og handle-mønstre kan blive stærkt forandrede afhængig af den feedback voksne giver børn i forskellige situationer. Vi kan styrke, øge og forfine vores selvværd og selvtillid både som børn og voksne. Så derfor er det ikke ligegyldigt, hvad vi gør og siger til vores børn, mener han. Hvis man understøtter den strategi, barnet bruger til at løse opgaver i stedet for at rose dem for det færdige resultat, vil barnet med øget tiltro til sig selv gå i kast med at løse nye opgaver. - Børn og unges selvværd udvikles, når de bliver tændt og opslugt af en aktivitet og får besked fra sig selv og andre om at “det klarer jeg”, Når engagement, omhu og erfaringer med at kunne mestre opgaver mødes, øges selvværdet og fungerer som basis for nye favntag med livets udfordringer, siger Ole Michael Spaten. Men selvtillid og selvværd er ikke interessant i sig selv, mener Ole Michael Spaten, der gennem 10 år fulgte 175 børn i sin forskning. - Jo ældre børn og unge bliver, jo mere vurderer de sig selv i forhold til de sammenhænge, de indgår i. De udvikler sig vidt forskelligt på forskellige domæner; i skolen, sammen med kammeraterne osv. Derfor har begreberne selvværd og selvtillid kun værdi, når de forstås i de forskellige sociale relationer, børnene indgår i, mener Ole Michael Spaten. Dan Svarre “Glade børn med højt selvværd - en forældreguide” Politikens Forlag 136 sider 169 kr. Er udkommet