Ros til Aalborgs kamp for rent vand

Danmarks Naturfredningsforening hædrer landskabsarkitekt Gitte Ramhøjs indsats for Drastrup-området med DrikkevandsPrisen 2003

KØBENHAVN:Checken, smilene og klapsalverne var alle store, men baggrunden var en anelse dyster, da landskabsarkitekt Gitte Ramhøj i går i København modtog Danmarks Naturfredningsforenings nyindstiftede "DrikkevandsPrisen" 2003 på 10.000 kroner. Gitte Ramhøj har som projektkoordinator stået i spidsen for etableringen af Drastrup-projektet, der skal sikre rent vand til en tredjedel af aalborgenserne og som ekstra gevinst et stort rekreativt område at boltre sig på. Derfor var der ros fra Danmarks Naturfredningsforenings præsident Poul Henrik Harritz, der kaldte Aalborg Kommune for visionær og roste Gitte Ramhøj for hendes personlige engagement i sagen. - En enkelt person har gjort et usædvanligt stort og flot stykke arbejde, og derfor får hun prisen, sagde Poul Henrik Harritz. Drastrup-projektet har været undervejs siden 1987 og er et forsøg på at dyrke rent grundvand. Jorden omkring Aalborg renser nemlig ikke nedsivende vand særlig godt, og allerede i begyndelsen af firserne blev de første drikkevandsboringer lukket på grund af forurening. Derfor vedtog kommunen i slutningen af firserne en storstilet plan om at opkøbe jord i Drastrup godt seks kilometer syd for Aalborg, som ligger oven på det grundvand, som en stor del af byens borgere nyder godt af. Opkøbet skete frivilligt fra landmænd, der ønskede at sælge. På grunden opførtes skovbeplantning og græsarealer, der ikke må sprøjtes – og som kan bruges som grønt område af byens borgere. Bekymret for vandet Men det var langt fra glade budskaber, der fulgte med prisen. For både Poul Henrik Harritz og formanden for dommerkomitéen, professor Peder Agger, mindede om, at drikkevand ikke længere er en selvfølge. - Vores vand bliver dyrere, og det bliver hele tiden sværere at undgå, at det bliver forurenet. Og netop forureningen af drikkevandet er det, der bekymrer vores medlemmer mest. Vi er nået til et punkt, hvor man skal glæde sig over, at det stadig er muligt at få et glas rent vand fra hanen, sagde præsidenten. Og sker der ikke en øget indsats for at beskytte grundvandet, vil det ikke længere være en selvfølgelighed, sagde Peder Agger. - Vi står i en situation, hvor grundvandet er mere truet end nogensinde. Samfundet, og det vil sige regeringen, må finde flere effektive midler, der kan bringe forringelsen til ophør. Rent drikkevand burde være en menneskeret og uforurenet grundvand en selvfølge. Men når man ser på den nuværende politik på pesticid- og vandmiljøområdet, synes denne sandhed ikke at være sevet ind. Mens vi venter, kan vi studere, hvad Gitte Ramhøj og Aalborg Kommune har gjort, sagde Peder Agger.

Forsiden