Ros til årets Nørlund show

Billetsalg og økonomi skal først nøjere vurderes, før der træffes beslutning om gentagelse

Både Sou­ve­nirs og kokkeduoen bag Re­stau­rant Nør­lund skal nu i fæl­les­skab gen­nem­gå for­lø­bet af årets som­mer­fo­re­stil­ling i slots­ha­ven in­klu­siv øko­no­mi­en, in­den der træf­fes endelig be­slut­ning om en gen­ta­gel­se næs­te år. 
Hans Chri­sti­an Jacobsen

Både Sou­ve­nirs og kokkeduoen bag Re­stau­rant Nør­lund skal nu i fæl­les­skab gen­nem­gå for­lø­bet af årets som­mer­fo­re­stil­ling i slots­ha­ven in­klu­siv øko­no­mi­en, in­den der træf­fes endelig be­slut­ning om en gen­ta­gel­se næs­te år. Hans Chri­sti­an Jacobsen

NØRLUND:I weekenden gik de fem medvirkende artister og gøglere i årets sommerforestilling i haven til Nørlund Slot som planlagt på scenen for sidste gang efter at have opført stykket om Chr. XII og pigerne fra Mars 10 gange. Spørgsmålet melder sig derfor nu, hvor vidt der også næste år vil blive opført en sommerforestilling i slotshaven. - Jeg håber det, men på nuværende tidspunkt er vi dog i arrangørgruppen ikke i stand til at tage endelig stilling til spørgsmålet. I første omgange skal vi nemlig i nær fremtid samles og have gennemgået forløbet af dette års sommerforestilling, påpeger Kenneth Kragelund, den ene halvdel af kokkeduoen bag restaurant Nørlund. Sammen med popduoen Souvenirs har de for andet år i træk stået for både den kunstneriske og praktiske tilrettelæggelsen samt båret det økonomiske ansvar for sommerforestillingen i slotshaven. Positive reaktioner Umiddelbart fornemmer Kenneth Kragelund efter de mange positive tilbagemeldinger fra publikum en positiv stemning i gruppen for en gentagelse næste år. Men uanset de mange positive reaktioner fra publikum på indholdet af årets sommerforestilling, så er fakta, at der ikke er solgt så mange billetter som i fjor . - Da solgte vi omkring 1300 billetter, mens det i år kun er blevet til omkring 1100. Hvad det skyldes kender vi umiddelbart ikke den nøjagtige årsag til, understreger Kenneth Kragelund. Blandt de positive reaktioner er også at antallet af tilskuere til hver enkelt forestilling bevidst er reduceret for at skabe en mere intim stemning i haveteltet. På samme tid er der ros for den kulinariske buffet samt at den i år af praktiske grunde er opstillet i begge ender af teltet. Årets publikum har primært været gengangere fra i fjor, og det mener kenneth Kragelund er et tydeligt bevis på at idéen til en sommerforestilling i haven er et bæredygtigt koncept. - Blandt de mange øvrige gæster i år var personer, der havde hørt om arrangementet fra folk, der havde set det i fjor. Det i sig selv er da også en anerkendelse til os som arrangører, tilføjer han.