Redningsvæsen

Ros til ambulance- tjenste

HOBRO:- Ambulancetjenesten er blevet en meget stor del af station Hobros daglige virke, og jeg ved, at I i det daglige arbejder med stor effektivitet og kompetence. - Den nye opkvalificering af mandskabet vil sandsynligvis først komme til stationen i 2004, så indtil da må vi glæde os over, at vi over en arbejdsperiode på et år praktisk talt aldrig får anmærkninger eller negative bemærkninger omkring vores responstider eller faglige kompetence. Stationsleder ved Falck i Hobro Peter Kristiansen roste sine folk i ambulancetjenesten, da han talte ved den traditionelle nytårsparade nytårsaftensdag. Paraden, der blev holdt på stationen på Fynsvej 2 i Hobro, samlede ansatte i Falck og redningskorpsets samarbejdspartnere. - At Falck så på landsplan af og til får en krøllet fjer, det er noget, som vi her i Hobro følger med i fra sidelinjen og i øvrigt forholder os professionelt og fagligt til i den enkelte situation, tilføjede Peter Kristiansen. Han fortalte, at stationens vogne til autohjælp og dyreredning kører rigtig meget, og at Hobro efterhånden har fået status som specialstation, blandt andet på grund af sin geografiske placering midt i Himmerland og tæt ved motorvejen. I oktober fordelte Falck ressourcerne på en ny måde, så man nu er meget stærkt mønstret i Hobro i dag- og aftentimerne og dermed kan betjene kunderne bedst muligt. Falck har også ansat fire nye mand, som udelukkende skal køre autohjælp og dyrevogn. - Vi har i øvrigt fået yderligere to nye elever her i løbet af efteråret, samt en ny mand på den ledige døgnvagt, så man må stadig konstatere, at station Hobro er en station i løbende udvikling, bestemt ikke i afvikling! konkluderede Peter Kristiansen. I det forløbne år rykkede brandvæsenet ud 81 gange. Stationens to sygevogne kørte henholdsvis 100.000 og 70.000 kilometer.