Lokalpolitik

Ros til amtet for at fritstille forstander

Kommuner er tilfredse

NORDJYLLAND:- Jeg er overbevist om, at det er et enligt tilfælde, siger formand for Kommuneforeningen, Kristian Schnoor, borgmester i Sejlflod Kommune, til, at amtet må sende regningen for en pensionsaftale videre til kommunerne. Pensionsaftalen indgik forstander på Taleinstituttet i Aalborg, Erik N. Rasmussen med 22 tjennestemandsansatte lærere med den konsekvens, at amtet skal betale lærerne 15.000-20.000 mere om året, når de går på pension. Amtet mener, at den samlede regning bliver på syv-otte millioner kroner. Amtsdirektør Per Okkels reagerede ved at fritstille forstanderen få uger før, han går på pension. Og det er Kommuneforeningen tilfreds med. - Amtet har jo øjeblikkeligt taget konsekvensen og fritstillet lederen. Vi har i kommunerne selv betroede medarbejdere med et særligt ansvar. Det er bagklogskab, hvis man kritiserer amtet for at have givet lederne kompetence til at forhandle pension, mener Kristian Schnoor. - Vi har et godt samarbejde med amtet, og det vil vi blive ved med at have, påpeger han. Kristian Schnoor vil dog på det førstkommende møde med amtet bede om at få en orientering. - Og få en uddybning af hvad amtet vil gøre, for at det ikke gentager sig, siger han og svarer nærmest samtidig selv på det: - De har jo taget ansvaret for pensionsområdet fra cheferne på institutionerne, men vi skal have en uddbybning. På amtsgården er man ved at kulegrave sagen og man er i gang med at undersøge om nogle af pengene kan redes hjem igen. - Vi er i gang med at få redet trådene ud, siger amtsborgmester Orla Hav (S), der har orienteret amtsrådet om sagen. - Vi sad midt i prioriteringskonferencen, da sagen kom, og dermed besluttede vi at orientere amtsrådsmedlemmerne, forklarer Orla Hav. Han og forvaltningen er blevet kritiseret for at have givet cheferne for meget kompetence og ansvar uden, at der var klare aftaler. - Jamen vi overvejer at få aftaler til godkendelse, lyder svaret fra Orla Hav, der ikke har meget til overs for de kritiske røster. Byrådsmedlem Rainer Dannemare langer ud efter amtet og mener, at amtet skulle have sikret sig med klarere retningslinjer for cheferne. - Han er klog på alt, hvad amtet driver uden at vide, hvad der foregår, lyder det fra Orla Hav. - Vi uddelegerer ansvaret til cheferne med en forventning om, at de bærer hovedet på skulderen og ikke under armen, siger amtsborgmesteren videre. De seneste 10-15 år har amtet lagt vægt på, at cheferne har fået så meget ansvar som muligt, fordi de er tættest på brugerne og ved, hvad der er behov for.