Ros til ansatte på plejehjem

Tilsyn afslørede kun problemer i småtingsafdelingen

Der var ros til de ansatte på Mariagerfjord Kommunes otte plejehjem, da formand for sundheds- og omsorgsudvalget, Poul Bergmann (S) på torsdagens byrådsmøde omtalte resultatet af de årlige tilsyn. - Vi har både haft anmeldt og uanmeldt tilsyn, og de giver anledning til at rose personalet. Hvor der har været noget at rette op på, har det kun været i småtingsafdelingen, sagde Poul Bergmann. Politikerne kan dog ikke hvile på laurbærrene. Der er ting, som kan gøres bedre, for eksempel opleves det ved tilsynene som problematisk, at demente bor sammen med ældre, som ikke er det. - Derfor overvejer vi nu at indrette endnu et skærmet afsnit til demente, oplyste Poul Bergmann i byrådssalen. Udvalget ønsker også en undersøgelse af, om kommunen har behov for at udvide sin kapacitet og oprette flere plejehjemspladser. Det skal endvidere drøftes, og om det er hensigtsmæssigt, at yngre psykisk syge og alkoholikere - som det i dag er kotume i Mariagerfjord Kommune - placeres på almindelige plejehjemspladser. Byrådet tog orienteringen til efterretning uden debat.