Ros til Brian M.

Ministerinitiativ udløser ros fra alle sider

Fra begge fløje i Folketinget får kulturminister Brian Mikkelsen (K) ros for, at regeringen vil skyde op mod 400 millioner kroner i en sikring af kulturarven over de næste 10 år. Dertil kommer et trecifret millionbeløb til bygning af bl.a. rigsarkiv og nye magasinbygninger til de store museer og biblioteker. - Det er meget tilforladeligt og fornuftigt, siger Louise Frevert, der er kulturordfører hos regeringens faste samarbejdspartner Dansk Folkeparti. Også Ole Sohn fra SF, der i flere år har presset på for at få gjort en indsats, er glad for initiativet. - Der er mange ting, der kunne skældes mere ud over, siger han til Ritzau. Udspillet er første del af regeringens plan til sikring af kulturarven. Anden del, Rigsarkivet, regner ministeren med at offentliggøre efter et ordførermøde onsdag. Konkret kan Det Kongelige Bibliotek se frem til en længe ønsket magasintilbygning samt en udbygning af læsesalen. Også Statsbiblioteket i Århus og Nationalmuseet kan se frem til en udbygning af magasinkapaciteten. - Dermed skaber vi en varig løsning af de magasinproblemer, de har haft længe, siger Brian Mikkelsen. Både Louise Frevert og Ole Sohn vil gerne bruge flere penge til at sikre det materiale, som fremtidens forskere skal bruge til at kortlægge danskernes liv og levned. - Selvfølgelig er det ikke nok. Der skal bruges 300 millioner kroner alene for at sikre, at Det Kongelige Biblioteks gulnede papirer bliver sat i stand. Men det kan forhåbentlig komme hen ad vejen. Det er også et spørgsmål om, hvad man rent politisk kan prioritere, og det er positivt, at regeringen langt om længe får øjnene op for, at det er nødvendigt at tilføre området nogle penge, siger Louise Frevert. Ole Sohn fra SF er godt tilfreds med, at kulturminister Brian Mikkelsen har taget fat på de emner, som et bredt flertal i Folketinget pegede på efter en forespørgselsdebat i foråret. - Det er en begyndelse. Men det er kun en begyndelse, for forudsætningen for at lave en langsigtet plan for at hanke op i tidligere tiders mangler og fremtidssikre den fysiske og elektroniske kulturarv er en dyrere proces. Men vi kan komme i gang, og derfor går jeg også positivt ind i forhandlingerne, siger Ole Sohn. Som noget helt nyt er regeringen på vej med en lovændring, som betyder, at den såkaldte pligtaflevering, der i dag kun gælder for trykte medier, også kommer til at omfatte elektroniske medier. Det vil sige, at en række udvalgte netmedier vil blive pålagt at gemme hjemmesider efterhånden, som de opdateres og laves i nye versioner. Pligtafleveringen kommer også til at omfatte film, radio- og tv-udsendelser. - I dag kommunikerer de fleste elektronisk. Derfor tager vi nu skridt til at sikre, at også den kommunikation bliver bevaret. Det betyder, at vi f.eks. periodisk vil gemme en masse hjemmesider, så de bevares for eftertiden, siger Brian Mikkelsen. Da Folketinget i maj havde en forespørgselsdebat om kulturarven, blev der fra flere sider især ytret bekymring for en sikring af industrisamfundet, der da også har fået sit helt eget afsnit i regeringens plan. - Det er rigtigt, at vi her har haft et stort efterslæb. Det gælder bevarelsen af de sidste 100 års historie. Her vil vi dels sikre, at der sker en bevaring, dels sikre, at efterslæbet med tiden indhentes, siger kulturministeren. Således udnævnes Teknisk Museum i Helsingør som centralt museum i sikringen af samtidens kulturarv.