Redningsvæsen

Ros til frivillige brandmænd

De frivillige er en naturlig del af beredskabet i Vesthimmerland, og det medførte flotte ord ved den traditionsrige nytårsparole

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kimbrergarden indledte på højtidelig vis den traditionelle nytårsparole i Messecenter Aars Foto: Grete Dahl

- Jeg vil gerne takke den store hjælpsomhed, som er blandt de frivillige. I er med til at gøre en forskel og kommer når der er behov for det. I stiller både op ved mange folkelige arrangementer og lange operative indsatser, og jeg har meget stor respekt for jeres indsats og engagement i beredskabet. I gør det af lyst og opnår nogle rigtig gode resultater, lød det fra Tommy Sørensen, stationsleder for Falck i Vesthimmerland. Borgmester Jens Lauritzen udtrykte også sin tilfredshed for de frivilliges indsats i sin tale. - Kommunen sætter stor pris på jeres indsats. Det er dejligt at se, at det ikke kun er ved ulykker I viser jer, men også er ude med risengrød og muslingesuppe ved festlige begivenheder, sagde Jens Lauritzen. Elo Sørensen fra Aars har været aktiv i beredskabet i 29 år, men det kom alligevel bag på ham, at han fik overrakt det flotte hæderstegn, Frederik IX fortjenestemedalje for 25 aktive år i korpset. - Min interesse i beredskabet har altid været at hjælpe andre i nød, selvom vi ind imellem bliver udsat for nogle barske opgaver, fortæller Elo Sørensen. En episode der står klar i hans erindring, er et færdselsuheld ved Blære for nogle år siden. - Der var fem omkomne, hvoraf den ene var en gravid kvinde. Det var en meget voldsom situation at blive sendt ud til, og en af de værste ulykker jeg har oplevet i de mange år, husker Elo Sørensen. Ved nytårsparolen blev han udnævnt som beredskabsinspektør i område syd, og han har i den forbindelse planer om at udvide det frivillige korps i Løgstør, ved at lave en afdeling i Aars. - Jeg ved godt, at vi ikke får stormflod i Aars, men her kan opstå brande og snestorme, hvor der bliver brug for et frivilligt beredskab tættere på, end dem vi har i Løgstør, forklarer Elo Sørensen. Fra juli 2008 overgik frigørelsesopgaver fra regionen til kommunen. Det betød, at de mange deltidsansatte og frivillige skulle uddannes i at frigøre fastklemte, og har i løbet af det halve år været ude til 20 frigørelsesopgaver. - Det er en anderledes opgave end at slukke en brand, og vi kan komme til at opleve nogle makabre ting, sagde Tommy Sørensen. Han fortalte desuden, at trods de barske oplevelser har de fleste taget opgaven til sig, mens få har sagt fra til frigørelsesopgaver. I Farsø har beredskabet en redningsvogn til frigørelsesopgaver og på de øvrige stationer er der frigørelsesudstyr. Dermed er der sikret hurtig tilstedeværelse, når der er brug for det i Vesthimmerland. Den spæde start har vist sig at være yderst positiv. - Uddannelse af ansatte og frivillige har klædt dem godt på til de nye opgaver, og det store samarbejde der er med ambulanceredderne i de givne situationer har været rigtig god, fortæller Tommy Sørensen. Af Lotte Gyldenvang lotte.gyldenvang@nordjyske.dk