Lokalpolitik

Ros til Mærsk for åbenhed

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har fået ros fra Frank Aaen

Fra sin plads på før­steræk­ke over­væ­re­de den93-åri­ge skibs­re­der og stor­ak­tio­nær MærskMc-Kin­ney Møl­ler gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling. Bag ham ses dat­te­renKir­sten Oluf­sen. 
Foto: Scan­pix

Fra sin plads på før­steræk­ke over­væ­re­de den93-åri­ge skibs­re­der og stor­ak­tio­nær MærskMc-Kin­ney Møl­ler gårs­da­gens ge­ne­ral­for­sam­ling. Bag ham ses dat­te­renKir­sten Oluf­sen. Foto: Scan­pix

KØBENHAVN:A.P. Møller-Mærsks nye stil med mere åbenhed og flere informationer fik ros fra mange sider på mandagens generalforsamling i Bella Center. Fondsdirektør i ATP, Bjarne Graven, sagde, at aktiemarkedet hidtil har fokuseret på den negative udvikling i containerforretningen. - Med de flere informationer burde der være bedre mulighed for at bedømme aktien. A.P. Møller-Mærsk er et veldrevet selskab, og den øgede information bekræfter det, vi i forvejen har vidst, sagde Bjarne Graven, der med sin udtalelse udløste bifald fra de godt 2000 fremmødte aktionærer. Historisk fremskridt Fra den internationale sammenslutning af transportmedarbejdere ITF var der også ros for den nye åbenhed og dialog, som den faglige sammenslutning har fået med A.P. Møller-Mærsk. Også Enhedslistens Frank Aaen fra foreningen Kritiske Aktionærer roste A.P. Møller-Mærsk for den igangsatte dialog med fagbevægelsen. - Det er et historisk fremskridt og en stor dag, sagde Frank Aaen, der også ville have A.P. Møller-Mærsk til at gå i spidsen for en miljøvenlig søfart for at få reduceret udledningen af CO2 fra skibsfarten, fordi udledningen er øget med 33 procent siden 1990. Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen kvitterede for Frank Aaens nye stil: - Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har fået ros fra Frank Aaen. Er der noget, der ligger os på sinde, så er det miljøet. Vi har sat mange initiativer i gang, ikke mindst de nye containerskibe, der genbruger udstødningsgas og reducerer udslippet af CO2 med 10 procent, sagde Michael Pram Rasmussen. Hr. Møller var tilfreds Pram Rasmussen mente, at der var mange misforståelser omkring CO2, og at noget af det, der har været fremme, er noget værre “vås”. - Den danske handelsflåde sejler internationalt i hele verden. Skibsfarten står for 90 procent af al transport og for 1,8 procent af den samlede udledning af CO2. Skulle transporten ske med jernbane, ville udledningen være tre gange så høj, med lastbil mellem fem og ti gange så høj og med fly mellem 50 og 80 gange så høj, sagde Michael Pram Rasmussen. Fra sin plads på første række overværede den 93-årige skibsreder og storaktionær Mærsk Mc-Kinney Møller den første generalforsamling efter selskabets nye åbne stil. - Jeg er meget tilfreds med forløbet, sagde han efter generalforsamlingen. /ritzau/