Lokalpolitik

Ros til progressive politikere i B& U

UGH-formand roser politikerne for forebyggende arbejde med gadeteamet.

Foto: Peter Broen

Foto: Peter Broen

Der er grund til at rose de progressive politikere i børne- og ungdomsudvalget. Baggrunden for rosen ligger egentlig tilbage til 2008, hvor B&U vedtog en ungepolitik med et vigtigt element: øget opsøgende arbejde på børn og unge området. Igangsættelsen af det opsøgende arbejde var en konsekvens af, at der skulle gøres noget ekstraordinært for at møde de børn og unge, som ikke passer ind i samfundets skabeloner. Derfor oprettedes "Gadeteamet". I Ungdomsgården Hånbæk ser vi de tydelige resultater af den progressive satsning på det forebyggende arbejde. Vi er blevet klar over, at behovet for opsøgende arbejde er enormt. Hvad børne- og ungdomsudvalget havde gennemskuet var en god ide, kan vi se i det daglige gadeteamsarbejde i de unges eget miljø. Vores dygtige gadeteamsmedarbejdere snakker med de unge om deres liv, om deres tanker og drømme i en atmosfære, hvor den unge er fri for klientgørelse, tider, skemaer og normer. Mødet med de unge foregår ved gadeteamsmedarbejderens daglige arbejde i vores lokalområde i Hånbæk. Men det stopper ikke her. Også ved f.eks. sommerstrandfester ved palmestranden og Danacup, har gadeteamsmedarbejderen en god kontakt med de unge. Vores gadeteamsmedarbejdere kan ved disse lejligheder uformelt snakke med de unge om rigtige og forkerte valg i forbindelse med stoffer, alkohol, sex og vold. Samtalerne foregår uden den voksnes moraliserende pegefinger, som ofte virker stik modsat. Vi oplever desværre, at behovet ikke bliver mindre for socialt arbejde med de unge som ikke passer ind i systemets kasser og skabeloner. Ikke mindst takket være gadeteamsarbejdet, er de unges problemer kommet frem i lyset. Så ikke alene har børne- og ungdomsudvalget været progressive i forbindelse med indførelsen af opsøgende arbejde. De har også lært os ved Ungdomsgården Hånbæk, at det ikke nytter at lukke øjnene for de sociale problemer, der er i kommunen. Problemerne skal belyses og derefter løses. På den baggrund vil jeg gerne give min uforbeholdne støtte til det gode arbejde, børne- og ungdomsudvalget gør for de unge i Frederikshavn kommune!