Lokalpolitik

Ros til Rådbro og Størup

UVILJE:NORDJYSKE fortæller, at der er en omfattende uvilje mod oprettelsen af et ejendomsudvalg med bl.a. planlægning og køb og salg af nye ejendomme som opgaver. Ejendomsudvalget skal være en del af det ny Hjørrings organisation. Jeg har bemærket en vis uvilje blandt de medlemmer, der mener, at centralisme er godt. Det er derfor velgørende, at to borgmestre i de gamle byråd har fornemmet, at økonomiudvalget vil få alt for store magtbeføjelser og for arbejdskrævende opgaver til skade for planlægning og nærdemokrati, hvis vi fortsætter i det gamle spor. Der skal decentraliseres, hvis nærdemokratiet skal udvikles i den nye kommune. Så velkommen til ejendomsudvalget, hvis skæbne ikke afgøres af de gamle byråd. Knud Størup hævder i samme forbindelse, at byrådspolitikerne er uvidende. Jeg går ud fra, at han mener, de er uoplyste på det berørte organisationsområde, selvom Niss Ribergårds udtalelser om emnet måske kunne give anledning til en lidt bredere fortolkning. Hvad NR mener med udtrykkene "manglende kontinuitet" og "bureaukrati", hvis der blev oprettet et ejendomsudvalg får stå hen i det uvisse, selvom den stærke mand anes i baggrunden, men hans bemærkning: "Det kunne… godt være en del af det politiske spil, at alle kunne få et ben efter et valg…" trænger til en kommentar. Et politisk ben er "en post, der bliver tildelt med det for øje at indehaveren skal arbejde minimalt for en uforholdsmæssig stor løn". Bengnaveri sammenlignes ofte med pamperi. Efter min opfattelse er medlemskab af et udvalg, udtryk for, at man arbejder engageret og flittigt ud fra sit politiske synspunkt med de sager, der er på dagsordenen eller de sager, man ønsker fremmet. Det får man en godtgørelse for. Men som i alle livets forhold er godtgørelsen for lille til den flittige og for stor til den dovne. Hvis nogen opfatter de tildelte udvalgsposter som udtryk for bengnaveri, så kan han med rette betragtes som uvidende og som modtager af for stor en løn.