Ros til servicen på Skagen Havn

Men de mange udfyldte spørgeskemaer fra havnens kunder gav også forslag til en række forbedringer, som havnen enten er i gang med at udføre eller vil arbejde videre på i den kommende tid

SKAGEN:Serviceniveauet på Skagen Havn er ikke bare tilfredsstillende. Det er på flere områder meget tilfredsstillende, men der er også nogle områder, hvor det godt kan gøres bedre. Det er kort fortalt konklusionen på en stor brugerundersøgelse, som er foretaget fra januar til april i år af Chr. Bruun Andersen fra økonomuddannelsen i Århus. Til indsamling af data benyttede han to spørgeskemaer, hvor den ene var rettet mod fiskefartøjer og den anden mod handelsflåden, og hertil kom så blandt andet interviews med udenlandske fiskere og virksomheder på havnen. - Det handlede dels om at få undersøgt eksisterende serviceforhold, dels om at få afdækket hvilke områder, der skal prioriteres og udvikles i fremtiden. Skagen Havn har siden overtagelsen af statshavnen i 2001 arbejdet målrettet frem mod en progressiv servicekultur, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre i fremtiden, siger havnedirektør Willy B. Hansen. Indsatsområder Flere af de ting, som ifølge undersøgelsen kan blive bedre, er ting, som Skagen Havn var klar over i forvejen, og som man også har taget initiativ til at forbedre. Det gælder for eksempel havnedybden i østbassinet, hvor de større fiskefartøjer og handelsskibe kan få problemer både med hensyn til last og placering. - Vi er i fuld gang med et projekt til cirka 10 millioner kroner i Østbassin II, hvor der i øjeblikket er ni meters dybde på en del, men hvor vi nu udvider betragteligt, og projektet skulle gerne være færdig til foråret 2005, fortæller havnedirektøren. Hos nogle af brugerne er der også utilfredshed med den nuværende liggepladsplan. Planen er udarbejdet i samarbejde med Skagen Fiskeriforening på en måde så man har forsøgt at imødekomme alles ønsker, men planen fungerer åbenbart ikke altid hensigtsmæssigt, noget der ifølge flere af svarene også hænger sammen med, at brugerne ikke er særligt fleksible eller gode til at overholde planen. - Vi forsøger at dirigere, så godt som muligt, men vi er klar til at tage en ny dialog med brugerne, siger havnedirektøren. Undersøgelsen gør også opmærksom på, at vand- og isleveringen på Skagen Havn kan blive en fremtidig indsatsområde. Flere af de brugere, der har svaret på spørgeskemaerne ønsker en bedre iskvalitet, og de ser også gerne, at der kan leveres mere vand per time, end der nu er mulighed for, så den tid, der går med at få vand om bord, bliver mindre i fremtiden. - Med hensyn til isen vil vi give oplysningerne videre til relevante virksomheder. Til gengæld har vi svært ved at kunne levere mere vand i timen, da vi jo er afhængige af trykket i de haner, som vi får vandet fra, siger Willy B. Hansen, der heller ikke umiddelbart har en løsning på et andet ønske om bedre muligheder for trawltræk på havnen. I forbindelse med strategikonferencen besluttede vi at undersøge muligheden for en trawltrækplads på Vestre Tværmole, men dette projekt har vi været nødt til at lukke igen på baggrund af nogle bølgeurobetingede konsekvenser, så nu lægger vi hovedet i blød for at finde et nyt sted, selv om jeg med den nuværende pladsudnyttelse har svært ved at se et område, som alle vil blive glade for og se som velegnet. Stor tilfredshed Generelt er der dog som tidligere nævnt stor tilfredshed med servicen på Skagen Havn, og det er havnedirektøren meget glad for, da han forudser en stadig større konkurrence om kunderne i fremtiden. - Der er blevet større konkurrence mellem fiskerihavnene, end der var, da havnene var statshavne, og jeg tror godt, at det kan ende med en eller anden form for specialisering, hvor nogle havne bliver mere konsumorienteret, mens andre satser på noget andet. Det vil kræve større samarbejde mellem alle virksomheder på havnen, og der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med udkast til en markedsstrategi for Serviceteam Skagen Havn, ligesom der også sideløbende arbejdes med en markedsføringsstrategi for Skagen Havn. Nøgleordene er kvalitet og service med kunden i centrum, fortæller Willy B. Hansen.