Ros til trænere i håndboldklubben SBV 95

SALLING/BRØNDUM: Formanden for SBV 95, Jens Martin Jacobsen, havde ros til seniortrænerne John Petersen og Inger Bjerre for et stort arbejde trods svære arbejdsbetingelser med graviditeter og skader, da han aflagde beretning på generalforsamlingen i SBV 95. - Trods nedrykning til serie 1 for herrerne var det ikke den store katastrofe, da man i sidste sæson nok ikke var klar til at spille i jyllandsserien. Da der ydermere kom flere skader og militærtjeneste ind i billedet stod det rimelig hurtigt klar at det ville blive em meget svær sæson, sagde formanden. Han understregede, at det tegner mere lyst for denne sæson, da det meste af truppen fra sidste år igen er klar og der er kommet enkelte nye spillere til klubben. Om ungdomsafdelingen sagde formanden, at det kører godt med kompetente ledere, der gør et stort stykke arbejde for at skabe den rette grobund for nye spillere til seniorholdene. Dog menere Jens Martin Jacobsen, at man fremover skal satse lidt mere på ungdommen - også økonomisk, da det er disse spillere der på længere sigt skal sikre klubbens fremtid. - De forskellige udvalg i klubben kører godt og har kompetente medlemmer, der gør en stor indsats. Klubben har i de seneste år, haft et årligt arrangement med Bongoes, hvilket ikke bliver tilfældet i år, da man sidst i november har arrangeret en julefrokost, hvor The young Ones spiller. På nuværende tidspunkt er der allerede solgt over 150 billetter uden at det endnu har været annonceret. Der er stor lokal opbakning blandt sponsorer til klubben, men formanden understregede, at der stadig er et stykke arbejde for udvalget fremover med at skaffe endnu flere sponsorer til at støtte klubben. Jens Marin Jacobsen sagde, at han har været glad for arbejdet og fortsætter som medlem i et par udvalg endnu et års tid, hvorefter han efter eget udsagn trapper ned. Regnskabet der blev fremlagt af Lisbeth Langgård viser et underskud på godt 26.000 kr. hvilket til dels skyldes et noget mindre overskud på aftenen med Bongoes og at flere indtægter i sidste regnskab først er registreret som udgifter på dette års regnskab. Der har været udgifter til spilledragter på godt 15.000 kr. og hallejen er blevet større end forventet. Trods underskuddet er klubben velkonsolideret med en balance på knap 125.000 kr. schack