Slagterier

Rose poultry ønsker fordoblet produktion

Fjerkræslagteriet Rose Poultry i Skovsgård søger miljøgodkendelse til mere end en fordobling af produktionen – fra ca. 30 millioner til 70 millioner slagtede kyllinger om året. Ansøgningen lyder på en udvidelse af slagtekapaciteten fra 9500 til 14.000 kyllinger i timen eller 190.000 kyllinger pr. døgn og udvidelse til også at slagte i weekender, så der bliver arbejdet i to holds skift alle ugens syv dage. Kapacitetsforøgelsen ventes primært at ske ved installation af nyt slagteudstyr i de eksisterende lokaler. Det samlede omfang af om- og nybygning anslås til ca. 1000 kvadratmeter. Ifølge Rose Poultrys administrerende direktør, Per V. Møller, har slagteriet ingen planer om at udvide produktionen i Skovsgård foreløbig. Men slagteriet ønsker at have en miljøgodkendelse klar, hvis der senere bliver brug for at foretage flere slagtninger.