Rosende ord rækker ikke

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet giver AMU-uddannelserne flotte karakterer. Deltagerne mener, at de er blevet bedre til at klare deres job, og virksomhederne bekræfter, at medarbejdernes udbytte af uddannelserne i høj grad opfylder arbejdspladsens behov.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Torben Pedersen

Og det er jo netop dét, der altid har været og er AMU-uddannelsernes formål og kendetegn: At tilføre kursisterne de kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for. Fine bedømmelser er bare ikke nok til at sikre et velfungerende AMU-system. Der skal penge til, og med finanslovsforslaget for 2007 har vi desværre endnu engang måttet konstatere, at det skorter på midlerne. Sidste år regnede Undervisningsministeriet sig frem til, at AMU-systemet havde et underskud på 60 mio. kr. Det medførte, at systemet blev tilført 28 mio. kr. ekstra til takstreguleringer. Med et underskud på 60 mio. kr. rækker det halve beløb selvsagt ikke, og nu lægges der tilmed op til at fjerne de 28 mio. kr. i 2007. Det skulle ikke undre os, om finanslovsforhandlingerne munder ud i, at skolerne får lov til at beholde ekstrabevillingen. Men det løser ikke problemet, at man først fjerner de 28 mio. kr. og så fører dem tilbage for at markere positiv politisk vilje. Det er jo de samme penge, der er tale om! AMU-systemets økonomiske problemer kan kun løses ved permanent at ændre taksterne for de store grupper af uddannelser, der giver skolerne underskud. Som medlemmer af forretningsudvalget for AMU Nordjylland finder vi det stærkt frustrerende og beklageligt, at tilrettelæggelsen af uddannelsesudbuddet i ekstrem grad kommer til at fokusere på økonomien, hvor den også burde fokusere på det nordjyske arbejdsmarkeds behov. AMU Nordjylland er ikke et privat kursuscenter, der kan tillade sig kun at beskæftige sig med overskudsgivende aktiviteter, men et offentligt system, der skal løse en meget vigtig samfundsmæssig opgave som arbejdsmarkedspolitisk redskab. Vi skal passe meget på, at takstsystemet ikke kommer til at skævvride uddannelsesudbuddet. Det er f.eks. velkendt, at der er mangel på lastvognschauffører, men uheldigvis hører vogntogsuddannelserne til dem, der giver underskud. Jo flere vogntogschauffører, centret uddanner til de nordjyske virksomheder, jo større bliver underskuddet altså. Gaffeltruckuddannelserne giver derimod overskud. Men hvad mening er der i at afvikle flere truckuddannelser, end arbejdsmarkedet har behov for? Uddannelsesniveauets betydning for landets fremtidige konkurrencekraft fremhæves igen og igen – af Globaliseringsrådet, i velfærdsforliget, af arbejdsmarkedets parter og i alle politiske skåltaler. Men ord alene gør det ikke, hvis vi vil have et velfungerende AMU-system, der også fremover kan udbyde f.eks. chaufføruddannelser. Der er stærkt brug for en kritisk gennemgang af hele takstsystemet, og der er brug for politisk vilje til at hæve taksterne, så der kan opnås balance i regnskaberne. Samfundet kan simpelthen ikke holde til, at AMU-uddannelserne udsultes så voldsomt, at ledige og kortuddannede ikke kan få tilført de fornødne kompetencer til at bestride job på et arbejdsmarked, som tilmed mangler arbejdskraft. Konsekvenserne af ovennævnte er aktuelt illustreret i følgende artikler: ”Direktør beklager aflyste kurser” og ”Dramatisk færre på efteruddannelse”. Artiklerne kan læses i 3F’s Nyhedsbrev – http://forsiden.3f.dk/apps/pbcs.dll/forside [ Afdelingsformand Bent Christensen, 3F, konsulent Torben Pedersen, HTSA Nordjylland, og borgmester Kristian Schnoor er medlemmer af AMU Nordjyllands forretningsudvalg