Aalborg

Rosende ord til skattefolkene

AALBORG:Selvom opgaven ikke altid er populær, kan det godt lade sig gøre at udføre den og kommunikere med borgerne på en god måde. Det konkluderer erhvervsafdelingen i Aalborg Kommunes Borger- og Skatteafdeling efter at have spurgt kunderne og disses rådgivere, hvad de mener om sagsbehandlingen og om den måde, afdelingen kommunikerer med borgerne og deres rådgivere på. Undersøgelsens resultatet har fået mundvigene til at kravle i vejret hos afdelingens medarbejdere: 96 procent af de erhvervsdrivende er tilfredse med den skriftlige kommunikation og 92 procent med telefonsamtalerne. For rådgiverne ligger tallene på 98 og 94 procent. Undersøgelsen omfattede i alt seks forhold: Skriftlig kommunikation, telefonisk kommunikation, møder, sagsbehandlingstid og -måde samt forståelse for virksomhedens forhold. Og kun 5,2 procent af svarene fra de erhvervsdrivende var negative, mens tallet for rådgivernes vedkommende var helt ned på 1,7 procent. Det er ikke nogen helt lille bolchebutik, der har spurgt kunderne. Aalborg Kommune har omkring 10.000 personligt erhvervsdrivende, og afdelingen behandler omkring 3300 sager om året.