Stofmisbrug

Rosengården er gået konkurs

Stofmisbrugere er flyttet til andre behandlingssteder

POULSTRUP:Lyset er slukket, de ansatte fritstillet, og syv under behandling på Rosengården i Poulstrup er sendt til andre behandlingshjem. Institutionen Rosengården er gået konkurs og lukket. Advokat Erik Bo Sørensen indgav 20. december 2002 på vegne af en kreditor konkursbegæring mod Gurli og Kim Mortensen, som drev Rosengården som en privat virksomhed. Erik Bo Sørensen er siden udpeget som bobestyrer og er i fuld gang med at opspore kreditorer og få overblik over, hvor stor gælden reelt er. - Jeg har slet ikke overblik over det i øjeblikket. Det drejer sig om ret betydelige beløb i størrelsesordenen 1,5 mio. til to mio. kr. Jeg har 20. december afskediget samtlige mennesker, der var ansat der. Det drejer sig om 15-20 mennesker, som nu skal have deres løn og feriepenge fra Lønmodtagernes Garantifond, siger Erik Bo Sørensen. Han oplyser, at bygningen på Munkholmvej ikke ejes af Gurli og Kim Mortensen, men af en mand på Island. - Jeg har meddelt mandens advokat på Island, at man ikke ønsker at videreføre Rosengården i den nuværende form, siger Erik Bo Sørensen. Tørre tårer Der bliver formentligt grædt tørre tårer i Poulstrup over meddelsen om lukningen af Rosengården, selvom det betyder tab af arbejdspladser i byen. Lokalbefolkningen protesterede nemlig kraftigt over planerne om at oprette en døgninstitution for narkomaner under afvænning på Munkholmvej. 688 borgere fra Poulstrup og omegn skrev i efteråret 2000 under på en protest til kommunalpolitikerne mod den lokalplan, der skulle udarbejdes for området på Munkholmvej. Her ligger Rosengården nærmeste nabo til rideskolen, hvilkelt for mange var argument for, at man ikke ønskede institutionen i byen. Andre mente, at Poulstrup er for lille en by til at rumme en sådan institution - især i lyset af, at egnen i forvejen har to lignende institutioner, nemlig Foldbjergcentret i Vrå og Gunderuplund i Harken. Borgerne protesterede også over, at Nordjyllands Amt gav Kim og Gurli Mortensen tilladelse til overhovedet at behandle misbrugerne. Amtet gav nemlig den nødvendige landzonetilladelse, der var en forudsætning for institutionens start. Ægteparret Kim og Gurli Mortensen oprettede Rosengården i de lejede lokaler i Poulstrup efteråret 2000. Begge har tidligere fortalt her i NORDJYSKE, at de havde en solid fortid som misbrugere. Gurli Mortensen var stofmisbruger i 26 år, før det lykkedes for hende i 1990 at blive stoffri. Det skete på institutionen Egeborg, hvor hun lærte Minnesota-metoden at kende. Det var her hun mødte sin mand Kim, som blev afvænnet efter 13 år som misbruger. Han er uddannet pædagog. Sammen anvendte de Minnesota-modellen i afvænningsarbejdet med de unge mennesker, der først og fremmest kom på Rosengården. De fleste klienter kom fra Norge og en behandlinge kostede 31.000 kr. pr. måned. Det har ikke været muligt at få en kommentar til Rosengårdens situation fra ejerne af virksomheden. Der skal være møde i skifteretten om Rosengården 1. marts 2003.

Forsiden