Lokalpolitik

Rosenlundsgade på fast grund

Byråd gør en ende på beboernes trængsler og lægger nyt slidlag på

ARDEN:Uden for villaerne på Rosenlundsgade ligger hvidt sand på gaden for at afværge de værste trængsler af en klæbrig og ikke særlige minderig sommer. Men om meget kort tid er trængslernes tid forbi. Byrådet gør en ende på pinslerne og betaler de 50.000 kroner eller mere, et nyt slidlag løber op i. Fejesands-løsningen havde dog tilsyneladende inspireret Frede Hansen (V) til at ville lade eksperimentet køre en stund endnu - med sand på asfalten til at afbøde det værste. Blød asfalt - For det ærgrer mig vitterligt, at vi giver op allerede nu. Og ikke giver asfalten den fornødne tid til at hærde. Desværre har den varme sommer modarbejdet hærdningen. Præcis, som når en skraldebil skærer spor selv gennem gammel halvfjerdser-asfalt, fordi asfalten uanset alder bliver blød i sommervarmen, forklarede Frede Hansen. Af samme årsager var også Leif Christensen (UP) parat til at give den kun halvt så dyre sandwich-belægning (pris: 25.000 kroner) en forlænget hærdningstid. - Det handler om, at vi nok desværre har lagt belægningen på den forkerte vej. Den skal ligge, hvor der kører biler - og ikke på en vendeplads, hvor der mest leges. Så det er et spørgsmål om tid, S-gruppefomand Lisbeth Toft (S): - Nej, nu må det være slut. Med en varm sommer næste år risikerer vi, at det hele gentager sig. Vi børt anstændigvis tage konsekvensen for at have gennemført et eksperiment, som mislykkedes, og lægge nyt slidlag på. Den sag må lukkes Jens Peter Ellefsen (S), medlem af udvalget for teknik og miljø: - Det så jo så lovende ud, da man brugte belægningen i Hadsund. Men det dur ikke her, hvor bitumen (limen) presser sig op - først gennem et lag store sten og så et lag små sten. Inden mødet slentrede jeg lige en tur gennem Rosenlundsgade. Med det resultate, at jeg har slæbt små sten med helt op på rådhuset. Den sag skal lukkes nu, forlangte Ellefsen. -Det lader til, at vi alle har gået bodsgang ned på Rosenlundsgade. Lad os i det mindste glæde os over, at vi ikke nåede sprede skidtet på 10 andre villaveje, bemærkede viceborgmester Ib Henriksen (UP). Asfaltfirmaet NCC har i øvrigt slået 20.000 kroner af prisen og lovet at lægge slidlag for 50.000. - Det skal nu nok vise sig at blive en smule dyrere, inden vi har fået hele stien med. Den må også asfalteres, forudså udvalgsformand Elav Pinstrup (V). Han havde egentlig bedt om en tillægsbevilling. - Men vi har efterhånden fået 4,6 millioner kroner til at asfaltere for i ineværende år. Den sag kan ikke bære en tillægsbevilling, så nu vi finder beløbet inden for eget budget, lovede han.