Lokalpolitik

Rosenparken vil af med Ragna Loft

AALESTRUP:Et forslag til ændring af vedtægterne har medført, at bestyrelsen bag Den Jyske Rosenpark i Aalestrup i fremtiden kun består af fem medlemmer mod hidtil syv. Samtidig ønsker bestyrelsen at få en ny repræsentant fra byrådet. Ragna Loft har nemlig gjort sig upopulær med sin holdning til et Naturcenter i forbindelse med Rosenparken. Dermed blev der ikke valgt afløsere for Jan Ebdrup og Niels Jørgen Hjort Johansen, som ønskede at udtræde, da der blev afholdt generalforsamling forleden. Der var genvalg til formand Hanne Grabow, mens de øvrige medlemmer er Lisa Bjørn, Oluf Nielsen, Niels Peter Sørensen og en repræsentant for Aalestrup byråd. Den plads har siden 1. januar 2002 været besat af Ragna Loft (S), men Ragna Loft blev allerede i november informeret om, at den øvrige bestyrelse fandt det vanskeligt at fortsætte samarbejdet. En af de direkte årsager var, at det ikke lykkedes at skaffe flertal for et kommunalt bidrag til etableringen af et Naturcenter i Rosenparken. Et tiltag, der krævede en kommunal medfinansiering på 700.000 kroner. Herfor stemte kun Venstres byrådsgruppe. Ragna Loft havde under hele forløbet fastholdt, at hun var imod Naturcentret, og med den holdning fandt bestyrelsen, at hun var "uønsket". En erklæring, som Ragna Loft først valgte at offentliggøre på byrådsmødet i begyndelsen af denne måned.