Rosenrød rapport

De gamle er rigtig godt tilfredse med den hjælp, de modtager. I hvert fald  hvis man skal tro rapporten. Modelfoto.

De gamle er rigtig godt tilfredse med den hjælp, de modtager. I hvert fald hvis man skal tro rapporten. Modelfoto.

FREDERIKSHAVN:"Kvalitetsopfølgning 2005" - sådan hedder den ny rapport om ældreplejen i Frederikshavn Kommune. I den kan man om den kommunale udførelse af opgaven læse: "at der blandt brugerne på ældreområdet hersker en generel tilfredshed." Tonen slås an allerede på forsiden med billedet af et par alderstegne ældre téte á téte, en mand i kørestol på udflugt i det grønne med sin personlige hjælper osv. Der er selvfølgelig nogle utilfredse, men dem er rapporten tæt på at kategorise som kværulanter Et citat: "kun en lille gruppe brugere bestående af de samme personer udtrykker tilbagevendende utilfredshed.". Også de private leverandører er blevet bedt om at udtale sig om deres brugeres tilfredshed. Og det står tilsyneladende tigtig godt til, selv om kommunen i øjeblikket gør klar til at fyre en af leverandørerne for ikke at have levet op til basale tryghedskrav. Skal man tro leverandørerne selv, så er deres brugere overtilfredse, og i hvert fald endnu mere tilfredse end dem, der bruger det kommunale tilbud. Eksempelvis udtrykker leverandør-repræsentanter, at der blandt brugerne af de private firmaer er udbredt tilfredshed "hvad angår de ansatte faglighed, samt evnen til at give god omsorg og skabe tryghed og glæde for brugeren i hverdagen". I dele af rapporten svinger leverandører sig op til poetiske anprisninger af egne medarbejderes fortræffeligheder: Citat fra rapporten: "De private leverandører er efter eget udsagn medvirkende til at skabe glæde hos brugerne i hverdagen, idet deres ansatte møder borgeren med højt humør". Jamen, er livet som gammel i Frederikshavn da ikke herligt..... Læs mere om byrådsmødet på side 9
Breaking
Grænserne til Tyskland, Norge og Island begynder at åbne 15. juni
Luk