Lokalpolitik

Rosenrød reklame for Hjørring

SF kritiserer debatoplæg, der skal husstandsomdeles

HJØRRING:Byrådet vedtog at sende et debatoplæg om kommunens fremtid ud til alle husstande i en høringsperiode på 12 uger. Men debatoplgget fik kritiske ord med på vejen fra SFs Jørn E. Christiansen. - Det er jo meget reklamepræget, det hér, sagde SFeren om debatoplægget i firefarvetryk i A3 format. - Man må da håbe, at det bliver lagt i de postkasser med reklamer nej tak mærkater, sagde Jørn E. Christiansen. Han manglede oplæg til debat. I oplægget beskrives, havd Hjørring Kommune gør inden for de forskellige områder. - Ville det ikke være på sin plads at skrive: ”på trods af alle disse tiltag, så findes der en række problemer indenfor området med eksempelvis truede børn og unge. Hvordan løser vi dem?” - Disse blanke skinnede formuleringer skriver jo intet om ventetider for ældre, der venter på en plads på Motellet, for eksempel. - Folk, der læser dette oplæg tænker vel, at politikerne har løst alle problemer, og ”så er der jo ingen grund til at deltage i debatten.” Både Søren Chr. Jensen (S) og partifællen Ole Ørnbøl forsvarede debatoplægget. Begge henviste til at det indeholdt kritiske spørgsmål og ikke var reklame. Socialemokraterne gruppeformand Helmuth Zickert var ikke bange fordebatoplæggets skæbne. - Jeg tror, at der kommer en reaktion fra borgerne på oplægget. Jørn E. Christiansen er jo beviset! man kan diskutere om spørgsmålene i oplægget er de rigtige, men det betyder midnre. Det er jo først og fremmest borgerne, der skal være aktive i debatten, sagde Helmuth Zickert. Debatoplægget skal skabe debat om den kommende revision af kommuneplanen for de næste 15-20 år. Byrådet sender debatoplægget ud for at et bud på en delvis revision af kommuneplanen fra 1996. De sendes ud midt i byrådsperioden før kommunalvalget i 2005.