Socialforsorg

Roser og kritik til hjemmehjælperne

} KONTROL: I uge 16 og 17 blev der foretaget stikprøvekontrol hos fem procent af de borgere i Skagen Kommune, der modtager hjemmehjælp fra enten kommunalt ansatte eller via det private firma Blæk-sprutten. Stikprøvekontrollen blev foretaget af tre visitatorer og lavet udfra de kvalitetsmål, der er i kvalitetsstandarderne. } SAMARBEJDE: Generelt oplever alle brugerne, at der er et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde med personale, og at personalet har aftaler med borgerne, om, at der ydes hjælp under hensyntagen til borgernes egne ressourcer. } UTILFREDS: Halvdelen af de spurgte brugere af den kommunale hjemmehjælp i Aalbæk er tilfredse med den hjælp, der gives og måden det bliver udført på. Den anden halvdel er ikke tilfredse, da de oplever, der kommer mange forskellige, og at personalet ikke er informeret om deres behov og den hjælp, som de skal modtage. } VENTETID: Nogle brugere af den kommunale hjemmehjælp i Skagen klager i forbindelse med undersøgelsen over, at der ikke er aftaler om faste tidspunkter for hjælpen. Disse borgere føler ikke, at der er sammenhæng eller en god rytme i hverdagen, da de ofte må sidde og vente. Hos en enkelt borger, som får daglig hjælp, er der op til to timers forskel på, hvornår hjælpen kommer. Nogle fortæller, at de har spurgt om mulighed for at få andre ting lavet, men at de har fået besked på, at det må personalet ikke. } ROS: Brugerne af det private firma, Blæksprutten, er meget tilfreds med hjemmehjælpen. Borgerne oplever personalet som meget kompetente. Der er dog tilsyneladende behov for, at aftalebøgerne bliver ajourført, og til vil kommunen nu sørge for via en snak med Blæksprutten.